Năm tuổi và các ngày tương ứng với tuổi

10/04/2018 - 21:38
Lượt xem: 2130
Theo truyền thống Kim cương thừa, các ngày trong tuần được xem là ngày hài hòa hoặc không hài hòa tùy thuộc vào năm tuổi của mỗi người. Các ngày May mắnngày Sinh mệnh (xem bảng dưới) là những ngày hài hòa. Những ngày này thích hợp cho việc khởi sự hay thực hiện các việc cát tường. Còn những ngày Không thuận lợi được xem là không thích hợp cho các việc đó. Kết  quả  cần  được  cân  nhắc  tùy  từng  trường hợp cụ thể.
" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true">Chia sẻ