| Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Thứ Năm - 20/6/2019

Âm Lịch

18/5 Mậu Tý
Ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Tháng: Mậu Ngọ
Trực: Phá
Tiết khí: Mang Chủng
(*) Ngày Thụ tử

Lịch Kim Cương Thừa

 18
Thủy - Không
Kết hợp xấu
Việc nên / không nên làm
Giờ tốt / giờ xấu
Để tiếp sức và mang lại cho tâm sức mạnh vốn có, bạn cần cho tâm có không gian nghỉ ngơi. Không gian đó chính là khoảng trống, vắng bặt hoàn toàn vọng tưởng tạo tác.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~
Thủy - Không: Kết hợp xấu
- Đây cũng là ngày nguy hiểm và không thuận lợi cho việc thực hành giữ giới.
 
Việc nên làm:
- Ngày tốt cho việc thụ giới, tổ chức các lễ ban quán đỉnh và ban phước, các nghi lễ hỏa cúng dường, thực hành các chân ngôn và kiến lập các mandala
- Học tập và giảng dạy, gieo trồng, làm thuốc và chữa bệnh, xây nhà, có chỗ ở mới, xây bảo tháp và chùa chiền, đặt tên, các hoạt động liên quan đến ngựa, thương mại, kim khí, các nghi lễ sức mạnh và tăng trưởng vinh quang và chiêm tinh.
Việc không nên làm:
- Các đoàn khởi hành, tổ chức đám tang, cất nóc hay sửa mái, bị tống giam (nếu bị tống giam vào ngày này thì dự kiến những kết quả xấu nhất), nghệ thuật.
- Không được để mặc gia súc, gia cầm vào ngày Thứ Năm.
 
Kết quả của việc cắt tóc, móng tay, cạo râu:
- Tán tài
Giờ Tốt nhất
Từ 05:00 - trước 06:00
Từ 12:00 - trước 13:00
Từ 17:00 - trước 18:00
Từ 00:00 - trước 01:00
Giờ Tốt
Từ 08:00 - trước 09:00
Từ 09:00 - trước 10:00
Từ 10:00 - trước 11:00
Từ 15:00 - trước 16:00
Từ 16:00 - trước 17:00
Từ 18:00 - trước 19:00
Từ 19:00 - trước 20:00
Từ 22:00 - trước 23:00
Từ 01:00 - trước 02:00
Từ 02:00 - trước 03:00
Giờ Xấu
Từ 06:00 - trước 07:00
Từ 07:00 - trước 08:00
Từ 13:00 - trước 14:00
Từ 14:00 - trước 15:00
Từ 20:00 - trước 21:00
Từ 23:00 - trước 00:00
Từ 03:00 - trước 04:00
Giờ Xấu nhất
Từ 11:00 - trước 12:00
Từ 21:00 - trước 22:00
Từ 04:00 - trước 05:00