Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Triệu Triệu Trái Tim Cầu Nguyện Cho Miền Trung Tấn Tốc Vượt Bão Số 9!!!
Tại Việt Nam, hơn 90 triệu trái tim Việt Nam cùng dốc tâm, tha thiết cầu nguyện bão lũ...
Các Tự Viện Và Trung Tâm Thực Hành Thuộc Truyền Thừa Drukpa Đồng Loạt Cầu...
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hàng ngày đều đang trực tiếp cử hành khoá lễ tại tự viện...
Chư Ni Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Cử Hành Khoá Lễ Cầu Nguyện Đồng...
Từ sáng sớm ngày 25/10, chư Ni tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã miên mật cử hành Đại...
2 khía cạnh cần trưởng dưỡng để đạt được tâm giác ngộ
Sự trưởng dưỡng tâm giác ngộ có hai khía cạnh: hiểu biết rằng tất cả chúng sinh đều mong...
Sự cấp thiết phải thoát vòng luân hồi sinh tử
Ở trong nẻo luân hồi, chúng sinh xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người...
Tại sao cần trì tụng chân ngôn Tính không khi thực hành?
Kim Cương Thừa còn được gọi là con đường đạo thực hành tu tập quả vì hành giả...
Nghiệp không phải là sự trừng phạt
Đôi khi gặp điều không may, người ta thấy cần đổ lỗi lên một thế lực siêu nhiên hoặc cho...
“Cộng nghiệp” có thể tịnh hoá nương sức cầu nguyện của cả cộng đồng
Theo triết lý đạo Phật, “cộng nghiệp” được tích lũy từ nhiều thế hệ vì tất cả chúng ta đã...
Ngược đãi, sát sinh đều tạo nhân đoạ địa ngục
Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp mà chỉ...
Lời thệ nguyện của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara khi còn là một vị Bồ tát
Trong vô số kiếp trước, khi còn là một vị Bồ Tát, Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đã phát...
Trải Từ bi quán, cầu nguyện đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai
Mỗi khi nghe tin tức về thiên tai, lũ lụt tại miền Trung, chúng ta hãy gửi những lời cầu...
Sự chuyển hóa năm đại thành Ngũ Trí Phật Mẫu
Thực hành chân ngôn bí mật chú trọng đến sự hợp nhất trí tuệ và phương tiện thiện xảo....
Tập san
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3298951
Số người trực tuyến: