Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 03-08-2021
Trong Kim Cương Thừa có 2 ngày vô cùng quan trọng là mùng 10 và 25 (theo lịch Kim Cương thừa). Đó thực sự là những ngày công đức tu tập được tăng trưởng nhiều lần bởi năng lượng mẫu tính và phụ tính chuyển hóa tốt nhất đặc biệt thích hợp thực hành các pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính và phụ tính. Ngày mùng 10 gọi là ngày Daka, rất cát tường để tu...
Được viết: 03-05-2021
Nghi thức thỉnh cầu Đức Phật trụ thế hay còn gọi là thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ khởi nguồn từ thời Đức Phật Thích Ca. Năm đức Phật 80 tuổi, Ma vương hiện xuống thỉnh Phật nhập Niết bàn. Đức Phật im lặng chưa nhận lời. Đối với Ngài chuyện đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào phúc đức của chúng sinh. Một bậc Giác ngộ có thể tuỳ ý kéo dài tuổi thọ vô...
Được viết: 03-02-2021
Ngày 18/01 theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía của Đức Quan Âm. Thực hành pháp tu của Đức Phật Quan Âm và trì tụng chân ngôn của Ngài trong ngày cát tường này sẽ mang lại vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Đức Phật dùng thần lực có thể đếm hết được số giọt nước mưa trong mười hai năm, nhưng công đức lợi ích của người trì niệm câu chân ngôn Lục...
Được viết: 03-01-2021
Đức Phật Thích Ca luôn ân cần khuyên chúng ta cầu vãng sinh Tây Phương Cực lạc. Chẳng những một đức Thích Ca ở cõi Ta Bà mà đông tây nam bắc trên dưới mười phương, hằng hà sa thế giới, mỗi thế giới đều có Phật, tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang minh, nói lời thành thật rằng: “Chúng sinh ngươi nên tin Phật A Di Đà công đức không thể nghĩ...
Được viết: 02-28-2021
Lòng từ bi là sự quan tâm bình đẳng đến những người khác cho dù họ có là người xa lạ hay thậm chí đang làm tổn hại bạn. Trưởng dưỡng lòng từ bi từ tận đáy lòng là thiện hạnh rất quan trọng của loài người bởi lòng từ bi có công năng cứu rỗi thế giới. Nếu không có lòng từ bi tỏa khắp, thế giới sẽ trở nên tồi tệ gấp hàng triệu lần so với bây giờ, sẽ...
Được viết: 02-27-2021
Hôm nay là ngày 15 Kim cương thừa đặc biệt linh thiêng và cát tường - ngày vía của Đức Phật A Di Đà đồng thời là ngày Ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Đại thần thông (Chotrul Duchen) Trong ngày này, bạn nên cầu nguyện tới Đức Phật A Di Đà, vô số bất thiện nghiệp và chướng ngại của bạn trong 2.000 kiếp sẽ được tịnh hoá. Ác nghiệp khiến...
Được viết: 02-26-2021
Đời sống luân hồi bắt nguồn từ việc nảy sinh dục vọng. Tham muốn là nguyên nhân căn bản tạo ra tất cả các phiền não và hoạt động thế gian. Đó là lý do tại sao thế giới mà chúng ta đang sống được gọi là Dục giới. Tâm chúng ta luôn có tham ái, sân giận, si mê, kiêu mạn hoặc nghi ngờ - tức là năm căn bản phiền não, vốn bắt nguồn từ thái độ chấp ngã...
Được viết: 02-25-2021
Pháp Nyungney là pháp tu thực hành về Đức Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn đoạn thực Bát Quan Trai Giới. Đây là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa giúp hành giả tịnh hóa cả thân và tâm. Thực hành pháp Nyungney là để khai mở lòng từ bi. Khi tình yêu thương đã thực sự phát triển thì năng lực của...
Được viết: 02-24-2021
Bồ tát Phổ Hiền là vị Bồ tát được nói đến trong phẩm Nhập Bất Tư Nghì giải thoát cảnh giới, Kinh Hoa Nghiêm. Bồ tát cũng có mặt trong phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát kinh Pháp Hoa. Sở dĩ Ngài xuất hiện trong hai bộ kinh Đại thừa quan trọng với tư cách là một đại Bồ tát thượng hạnh, thần lực vô song, vì ở Ngài nổi bật hai tư chất: hoàn toàn trong...
Được viết: 02-23-2021
Mỗi khi nghe tin tức về dịch bệnh, chúng ta hãy phát Bồ đề tâm, trải từ bi quán, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hãy cầu nguyện như sau để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, và mong nguyện tất cả mọi người đều được an vui, giải thoát. Cầu nguyện gia trì cát tường Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày...

Trang