Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 12-16-2017
Tương lai là những điều hình thành nên từ quá khứ, do hành động của chính bản thân mỗi con người tự tạo ra. Nhìn chung, bất kỳ hành động nào cũng đều đem lại bốn loại quả báo (tuy chúng không nhất thiết phải xảy ra cùng một lúc). Hiểu về những điều này sẽ giúp bạn luôn tỉnh thức để tránh những hành động tiêu cực dù nhỏ nhất như lời nói dối vô hại...
Được viết: 12-15-2017
Chúng ta cần hiểu và hoan hỷ khi biết rằng những lỗi lầm, ác nghiệp, bất thiện pháp, v.v…, bất cứ những gì bạn đã phạm phải và tích lũy từ vô thủy kiếp đều có thể được tịnh hóa. Bởi may mắn thay, chúng không tồn tại vĩnh viễn. Điều này vô cùng tích cực, lạc quan và may mắn không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả mọi người. Cho dù nghiệp của họ có...
Được viết: 12-14-2017
Trong đạo Phật sám hối tịnh hóa vô cùng cần thiết bởi nếu không có phương tiện để tịnh hóa bản thân thì cho dù bạn có thực hành đủ mọi pháp cũng không thành tựu được. Chúng ta có vô số các vấn đề rắc rối trên đời này, do cộng nghiệp hoặc biệt nghiệp. Không những thế chúng ta còn có những rắc rối không cần thiết, đó là những biểu hiện của tâm. Tựu...
Được viết: 12-13-2017
ĐỨC PHẬT KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ VAJRASATTVA Chủng tử tự: HUNG Tâm chân ngôn: OM BENDZA SATTO HUNG Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa. Ngài được coi là vị Phật quyền y nhất trong tất cả chư Phật chư Bồ Tát. Theo tiếng Phạn, “Vajra” có nghĩa là kim cương, một loại đá quý không thứ gì có thể phá hủy, tượng trưng cho trí tuệ...
Được viết: 12-12-2017
Giới luật giúp chúng ta rèn luyện thân, khẩu, ý; mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta cần phải được kiểm soát, dẫn dắt để chúng không tạo nên nghiệp bất thiện. Các nghiệp bất thiện không có cơ hội phát khởi thì sẽ không có quả báo đọa lạc. Đặc biệt trong Kim Cương thừa, việc trì giữ Giới luật hay Tam...
Được viết: 12-11-2017
“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo rằng: - Tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lấy quả báo của nó; như vậy, không có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận khổ. Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là...
Được viết: 12-09-2017
Quỹ thời gian của bạn luôn nằm ở trong tình trạng đáng báo động? Một ngày có nhiều hơn 24 tiếng là niềm mong mỏi vô bờ vô bến của bạn? Quá nhiều ao ước nhưng tất cả đều có thể được giải đáp bằng một công thức vô cùng thú vị và hiệu quả: chia cuộc sống của bạn thành các khoảng thời gian 15’. Công thức 15’ Theo  Fred Orr , tác giả của cuốn sách...
Được viết: 12-08-2017
Lòng tham là sự ham muốn những thứ thuộc về người khác. Một người có thể nhìn thấy người khác có tiền tài, của cải hay những tính cách đáng ngưỡng mộ và khởi tâm tham ái: “Tôi muốn có thứ này. Những thứ này đáng lẽ phải là của tôi”. Tâm tham lam thường bám chấp rất mạnh mẽ vào cả người lẫn vật. Vì tham lam mà chúng ta luôn mong muốn có nhiều hơn,...
Được viết: 12-07-2017
Chúng ta cần hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Bởi không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng: “Hết thảy chúng sinh đều có tâm. Vì có tâm nên đều được làm Phật”. Nhưng chúng sinh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ vun...
Được viết: 12-06-2017
Chúng sinh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm, không hiểu biết, nên cứ buông lòng tự thị, không tin tưởng mười phương chư Phật, không tin tôn Pháp, cùng các bậc thánh Tăng, bất hiếu cha mẹ, không kính nhường bà con. Tuổi trẻ phóng túng, kiêu căng...

Trang