Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 10-20-2018
Tiềm năng giác ngộ, nguồn năng lượng Phật mẫu tính và Phật phụ tính đều sẵn có nơi mỗi người. Cho dù là người nam hay người nữ, dù ở địa vị xã hội nào, nếu có tín tâm dâng hiến, sự tự tin tu trì thì đều có thể chứng đạt hợp nhất bi trí dũng, để đem suối nguồn giác ngộ lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Rất nhiều người cho rằng phụ nữ không...
Được viết: 10-17-2018
Kim Cương Thừa còn được gọi là con đường đạo thực hành tu tập quả vì hành giả Kim Cương Thừa tu tập con đường đạo gồm hai giai đoạn thực hành: Giai đoạn Phát triển để trưởng dưỡng phương tiện thiện xảo, và Giai đoạn Thành tựu để chứng đắc toàn tri (hai giai đoạn này tạo thành nền tảng của Chân ngôn thừa bí...
Được viết: 10-16-2018
Kinh quán Vô Lượng Thọ Phật là một trong ba bộ kinh chính yếu của tông Tịnh Độ, được xếp vào Đại chính tạng, tập 16, No. 1756. Nội dung bộ kinh, Đức Phật chỉ bày y báo chính báo của cõi Tịnh Độ để dạy cho hoàng hậu Vi Đề Hy và chúng sinh quán tưởng, làm chính nhân đoạn trừ tội chướng, sinh về cõi Tịnh độ. Vì vương tử A Xà Thế bội nghịch, giam vua...
Được viết: 10-13-2018
Kinh sách định nghĩa chữ «Ma» (Mara) là "quỷ sứ cám dỗ", một thứ "quỷ tinh ranh" tượng trưng cho những xu hướng tinh thần bấn loạn và lầm lẫn, cản trở con đường tu tập của một hành giả. Như vậy, ấm cảnh hay ma sự trong khi thực hành không là gì khác mà chính là tâm phiền não động niệm, làm cho tất cả các hoạt động trong đời sống của chúng ta...
Được viết: 10-11-2018
Thuở xưa vua Liên Hoa Thật vào thành Vương Xá khất thực. Lúc đi vào cổng thành, ngài bị một con trâu cái vừa mới sinh húc chết. Do hoảng sợ và xấu hổ, ông chủ trâu bán nó cho người khác. Đương lúc kẻ kia định dắt trâu cho uống nước, nó từ đằng sau húc chết chủ nhân. Đứa con của người chủ kia vì quá tức giận nên lôi trâu đi giết và lấy thịt của nó...
Được viết: 10-10-2018
Những ai trong một đời trước từng hoàn thiện tu học Kinh Thừa thì đến đời này có thể thực hành Chân ngôn thừa mà không cần quan tâm nhiều đến các kinh điển. Đối với một chúng sinh thông thường chưa có hiểu biết hay trải nghiệm về tính không và lòng bi mẫn theo nội dung trình bày trong các kinh điển, thì...
Được viết: 10-09-2018
Niềm tin là bước đạo sơ nguyênKhông, Hữu, còn vương chấp nhị biên.Tin đức ví bền cùng hạnh nguyện.Mưa hoa vui dạo cảnh Tây Thiên. Đức Thích Ca Mâu Ni đã kinh nghiệm con đường thành Phật, biết rõ lối nào khó bước, nẻo nào dễ đi. Ngài đặc biệt nói môn niệm Phật cho những ai chưa thể hoàn toàn dứt trừ phiền não. Nhờ thắng duyên của phương Tây, sẽ dễ...
Được viết: 10-08-2018
Dù nghi lễ bạn thực hiện có hoành tráng và quy củ bao nhiêu, cũng sẽ không thể tích lũy trọn vẹn công đức nếu bị nhiễm ô hoặc nhiễu nhương bởi xúc tình như tham ái hay bám chấp. Vì thế, bí quyết quan trọng để thành tựu tích lũy công đức trong một nghi thức không phải là sự tốn kém tài bảo, mà động cơ...
Được viết: 10-06-2018
Nyama Paldarbum là một đệ tử cư sĩ của Đức Milarepa. Sau khi nghe Ngài hát những bài ca tâm linh mô tả về dòng truyền thừa, những bài ca về Đạo sư của Ngài, các quán đỉnh và giáo huấn Ngài đã nhận…, cô gái trẻ phát khởi lòng kính ngưỡng sâu sắc đối với Đức Milarepa và thỉnh cầu Ngài làm bậc Thầy của cô. Cô sám hối những hành vi bất thiện mình đã...
Được viết: 10-02-2018
Vào thời mạt pháp, vì chúng sinh thiếu phước báu, tội nghiệp sâu nặng, không có nhân duyên để xem Kinh điển, Phật pháp dần đi đến hủy diệt, tất cả Kinh điển dần biến mất. Đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm, sau đó đến các Kinh điển khác, cuối cùng là Kinh A Di Đà. Bộ Kinh A Di Đà này sẽ trụ ở đời hơn 100 năm để độ tất cả chúng sinh. Đến hết thời gian đó...

Trang