Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 11-16-2020
Thân vi tế bên trong mỗi chúng ta gồm kinh mạch, luân xa, khí và những giọt  minh điểm tồn tại ở trong các kinh mạch.... Những yếu tố này giúp chúng ta nhìn thấy thế giới bên ngoài nhờ sự trải nghiệm nội chứng bên trong chính bản thân mình. Trong giai đoạn thành tựu, qua các pháp thực hành về thân vi tế như Sáu Yoga của Naropa, chúng ta sử dụng...
Được viết: 11-12-2020
Lúc mới chúng ta bắt đầu rất hăng hái nhưng sau đó sự thực hành chúng ta giảm dần và đi đến sụp đổ. Tại sao vậy? Phải chăng chúng ta chưa tìm cho mình một động cơ chân chính, một niềm cảm hứng thực hành chân thật với pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Theo quan kiến Kim Cương Thừa nói về Đức Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara ở 3 cấp độ bên ngoài, bên...
Được viết: 11-04-2020
Bố thí là một pháp tu không thể thiếu đối với người con Phật. Phật dạy có ba loại bố thí, là bố thí tài vật, bố thí giáo pháp và bố thí sự không sợ hãi (vô úy thí). Bố thí tài vật là để diệt tham. Bố thí giáo pháp là để diệt si. Bố thí sự không sợ là để diệt sân. Tất cả đều xuất phát từ bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả. Tâm từ bi để cứu độ chúng...
Được viết: 11-01-2020
Bồ đề tâm còn gọi là “Bodhicitta”, trong đó “Bodhi” nghĩa là “giác ngộ”, còn chữ “citta” là “tâm”, ghép lại là Bodhicitta hay tâm giác ngộ. Như vậy, Bồ đề tâm mang nghĩa trí tuệ hiểu biết thấu triệt, giác ngộ toàn bộ vũ trụ. Bodhicitta cũng có nghĩa là Từ bi hợp nhất với Trí tuệ, bởi “Bodhi” hay giác ngộ chính là Trí tuệ còn  “citta” - tâm hay...
Được viết: 10-28-2020
Nương năng lực gia trì của Đức Tara, cơn bão số 8 đã qua và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng cơn bão số 9 (tên quốc tế là bão Molave) dự kiến lại tiếp tục đổ bộ vào miền Trung trong đêm 27/10 và ngày 28/10, dự kiến sẽ là cơn bão vô cùng nhanh và mạnh, Bão sẽ lên tới cấp 14, giật cấp 15 nên các tỉnh ven biển miền Trung từ Đà Nẵng tới Phú Yên...
Được viết: 10-25-2020
Trong vô số kiếp trước, khi còn là một vị Bồ Tát, Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đã phát nguyện rằng: khi Ngài trở thành Tara (Tara là thuật ngữ tiếng Phạn có nghĩa là giải thoát), thì bất cứ ai nghe thấy danh hiệu của Ngài hay chỉ cần nhớ đến Ngài, cầu nguyện lên Ngài, thực hành các pháp tu của Ngài đều được thoát khỏi mọi hiểm nguy và viên mãn tất...
Được viết: 10-22-2020
Mỗi khi nghe tin tức về thiên tai, lũ lụt tại miền Trung, chúng ta hãy gửi những lời cầu nguyện hồi hướng tha thiết tới những chúng sinh đang bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt, sạt lở tại miền Trung. Nhiều chúng sinh đã thiệt mạng sau cơn bão và trận lũ lụt lịch sử, vô số mái ấm đang chìm trong biển nước.  Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện và hỗ...
Được viết: 10-17-2020
Thực hành chân ngôn bí mật chú trọng đến sự hợp nhất trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Phương tiện được biểu trưng bằng năm Đức Phật Phụ tính và trí tuệ được biểu trưng là năm Đức Phật Mẫu tính. Tại mức độ thanh tịnh hoàn toàn, như chúng ta đã biết, năm chủ của năm bộ Phật là thể hiện bản chất thanh tịnh của xúc tình phiền não. Tương tự như vậy,...
Được viết: 10-14-2020
Phẩm chất quan trọng đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị khi bắt tay vào thực hành, đó là sự trưởng dưỡng động cơ Bồ đề tâm. Chúng ta nên phát triển cảm giác yêu thương và từ bi mạnh mẽ đến tất cả chúng sinh, sự nhiệt tâm cùng cảm giác hứng khởi và sự tập trung vào pháp môn thực hành cũng như sự lân mẫn và gần gũi với các bậc Thượng Sư giác ngộ hay...
Được viết: 10-13-2020
Pháp môn Niệm Phật, quả thật đã ứng hợp với thời cơ, với bản hoài của Phật mà âm thầm đi sâu vào tiềm thức Phật tử Việt Nam. Nhưng xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại, ta sẽ thấy: Có những vị đi chùa thấy người...

Trang