Lịch trình chi tiết đại pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa - Việt Nam 2015 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lịch trình chi tiết đại pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa - Việt Nam 2015

Lịch trình chi tiết pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Từ Chủ nhật 11/10/2015 đến thứ Tư 04/11/2015

 

1. Pháp hội miền Nam

Chủ nhật 11/10/2015

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Liên Hoa Bộ Bản Tôn Phật Di Đà - Quan Âm Tự Tại - Liên Hoa Sinh, Pháp tu mở đầu Ngondro. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chơn Đức Thiền Viện, 43/1 Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh


Thứ Hai 12/10/2015

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an. Quán đỉnh Mạn Đà La Quan Âm - Cứu Độ Phật Mẫu Tara. Đại lễ ‎Cầu siêu Jangwa khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ. Khóa chuyên tu cộng đồng và Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chơn Đức Thiền Viện, 43/1 Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.


Thứ Tư 14/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Trí Tuệ Văn Thù, Kim cương Hộ pháp. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Quan Âm Tu Viện, 384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.


Thứ Năm 15/10/2015:

 • Tọa đàm với Ni chúng tại Quan Âm Tu Viện, 384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.


Thứ Bảy 17/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật A Di Đà - Vô Lượng Thọ, Đại Bi Quan Âm, Phật Mẫu Trường Thọ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Ngày Chủ nhật 18/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù. Đại lễ Cầu siêu Jangwa khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ tại Thiên Quang Ni Tự, 106/15 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Thứ  Hai 19/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân Mạn Đà La Bản Tôn Phật A Di Đà Vô Lượng Thọ, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.


Thứ Tư 21/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân  an Mạn Đà La Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên, Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Phổ Quang, đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.


Thứ Sáu 23/10/2015:

 • Đàm thoại giao lưu với độc giả sách “Tâm An Lạc” tại Đà Nẵng.

 

2. Pháp hội miền Bắc


Thứ Bảy 24/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Gia trì kiến lập Đại Mạn Đà La Kim cương giới, an vị Đại Mandala Tara. Quán đỉnh khẩu truyền Hai mốt Phật Độ Mẫu Tara Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục. Gia trì an vị Phúc điền Quy y Truyền thừa, Tứ quán đỉnh Vô Thượng Đại viên mãn. Quán đỉnh Trường Thọ Ngũ Phật Mẫu. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.


Chủ nhật 25/10/2015 - Thứ Hai 26/10:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Tạ đàn Đại Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG Đại thành tựu Pháp tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.


Thứ Ba ngày 27/10:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ, Mãn Nguyện Bảo Vương Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.


Thứ Tư đến thứ Sáu 28-30/10/2015

 • Pháp thoại với Ni chúng Chùa Tây Thiên Phù Nghì, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.


Thứ Bảy 31/10/2015:

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, Cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật Liên Hoa Sinh. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.


Thứ Tư 02/11/2015:

 • Đức Nhiếp Chính Vương rời Việt Nam.

Viết bình luận