Tin tức Nổi bật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức Nổi bật

Được viết: 11-18-2019
Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện...
Được viết: 11-17-2019
Kinh Tăng chi bộ III (chương VII, phẩm Tế đàn, phần Bố thí), Đức Phật dạy, cùng một việc làm từ thiện, nhưng công đức của mọi người không giống nhau tùy thuộc vào sự dụng tâm của mỗi người. Thực hiện những thiện hạnh với tâm vô ngã vị tha, với động cơ chân thành mong cầu những gì tốt đẹp nhất cho người khác mới là bố thí đúng pháp . Đời sống của...
Được viết: 11-16-2019
Nhiều hành giả sơ cơ và Phật tử sơ phát tâm không nhận thức được rằng việc rèn luyện, thực tập tâm tỉnh giác là một đòi hỏi thiết yếu. Trái lại, họ thực tập thiền định nhưng không hề có sự tỉnh giác và chính niệm, họ chỉ hành thiền vì ưa thích và chấp vào cảm giác an bình, tịch lặng mà thôi. Họ mong muốn được đắm chìm trong cảm giác này. Họ quan...
Được viết: 11-15-2019
Trái tim là mạch máu chính, là một cơ quan có tính dương vượng mạnh mẽ, có quyền lực quan trọng tương đương với vua của một quốc gia. Nếu bạn có một trái tim mạnh mẽ, bạn sẽ có một khuôn mặt khỏe mạnh. Ngược lại, nếu tim của bạn yếu bệnh hoặc phát sinh các triệu chứng như đau ngực và thiếu hụt tâm khí, yếu cơ có thể xảy ra. Do đó, một số thói...
Được viết: 11-14-2019
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói: “Trong đời quá khứ chúng ta từng gặp được vô lượng chư Phật, ở trong pháp hội của vô lượng Chư Phật rộng trồng thiện căn. Bởi thế có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn sâu dày”. Người không có thiện căn, bị tập khí phiền não che đậy, chướng ngại, dù có đầy đủ thế trí biện thông, nhưng nghe được pháp môn này,...
Được viết: 11-13-2019
“Dù trong một khoảnh khắc, dù trong một giây phút, nếu có người phát Bồ đề tâm với mong nguyện tu tập giác ngộ để cứu độ cho hết thảy chúng sinh thì công đức của người phát Bồ đề tâm ấy rộng khắp hư không cũng không thể chứa hết” (Đức Phật). Lòng từ bi là sự quan tâm bình đẳng đến những người khác cho dù họ có là người xa lạ hay thậm chí đang...
Được viết: 11-12-2019
Đức Phật dạy chúng sinh phải thực hành thiện nghiệp cốt là để tạo nhân duyên, có đầy đủ phúc báo để đời này được an vui, và kiếp sau không đọa đường ác. Đây là cội gốc của các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Là Phật tử chân chính, chúng ta tu tập không chỉ vì cầu phúc báo nhân Thiên mà mục đích rốt ráo chính là giải thoát khỏi luân hồi sinh...
Được viết: 11-11-2019
Kim Cương thừa luôn được coi là Truyền thừa bí mật, sâu sắc bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thừa này bao hàm toàn bộ giáo lý Tiểu thừa, Đại thừa và bổ sung những giáo Pháp này với rất nhiều phương tiện thiện xảo. Vì thế, Kim Cương thừa không thích hợp cho những hành giả còn thiếu nền tảng Đại thừa về tình yêu thương và...
Được viết: 11-10-2019
Thuở xưa, có một tu sĩ Bà La Môn ra chợ mua dê về tế thần. Nhìn con dê béo tốt, một bọn lưu manh rắp tâm đánh cắp. Sau một hồi bàn tính, một tên bước ra, giả bộ ngạc nhiên hỏi ông Bà La Môn: - Sao ngài cõng chó lên lưng mà đi như thế kia? Nó bị đau chân hả? Tu sĩ nổi cáu quát: - Mắt với mũi, dê mà mi dám bảo là chó à? Tên lưu manh bỏ đi sau...
Được viết: 11-09-2019
Vua Trisong Deutsen cho xây một tự viện ở Samye, nhưng khi khởi công, lễ động thổ đã không được tổ chức đúng nghi thức nên quỷ thần cản trở việc xây dựng. Một số đạo sĩ của nhà vua nói rằng cần phải có một đạo sĩ thượng thừa để nhiếp phục ma quỷ, vì vậy nhà vua cử sứ giả tới Ấn Độ và Trung Hoa để tìm kiếm. Kết quả là vị Đại Học Giả Bồ Tát dạy học...

Trang