Lịch trình chi tiết pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại miền Nam 2015 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lịch trình chi tiết pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại miền Nam 2015

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI PHÁP HỘI ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA


 

 

Pháp hội Miền Nam: Từ ngày 03/10/2015 đến ngày 11/10/2015

 

Thứ Bảy 03/10:

  • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản tôn chư Phật Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ, Liên Hoa Đại Bi Quan Âm- Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù - Bí Mật Chủ Uy Dũng  Kim Cương Thủ (Bi - Trí - Dũng). Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

 

Chủ Nhật 04/10:

  • Tổng kết chương trình thiện hạnh “Sống Giản Đơn” (Live Simple) tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

  • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Đại Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.


Thứ Hai 05/10:

  • Tham dự tọa đàm giới thiệu sách “Sức Mạnh Tình Yêu Thương” và tủ sách “Sống Hạnh Phúc” tại trụ sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TPHCM.


Thứ Ba 06/10:

  • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Đại Bi Lục Tự Quan Âm, khai thị khẩu truyền và khóa chuyên tu cộng đồng. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chơn Đức Thiền Viện, Huyện Hóc Môn, TP. HCM.


Thứ Tư 07/10:

  • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Đức Phật Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn.  Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Quan Âm Tu Viện, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.


Thứ Năm 08/10:

  • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật A Di Đà - Đại Bi Linh Cảm Quán Âm Bồ Tát. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Bà Đen, Tỉnh Tây Ninh.


Thứ Bảy 10/10:

  • Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, Cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn A Di Đà Vô Lượng Thọ Phật - Đại Bi Lục Tự Quan Âm. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Thiên Quang Ni Tự, Tỉnh Bình Dương.

Viết bình luận