| Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Thứ Hai - 17/6/2019
Saga Dawa Duchen: là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Đản sinh, thành tựu Giác ngộ và thể nhập Niết bàn.

Âm Lịch

15/5 Ất Dậu
Ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Tháng: Canh Ngọ
Trực: Bình
Tiết khí: Mang Chủng
(*) Ngày Thiên cương

Lịch Kim Cương Thừa

  15
Saga Dawa Duchen: là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Đản sinh, thành tựu Giác ngộ và thể nhập Niết bàn.
Địa - Thủy
Kết hợp rất tốt
Việc nên / không nên làm
Giờ tốt / giờ xấu
Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng tất cả trái tim.
~ Đức Phật ~
Địa - Thủy: Kết hợp rất tốt
- Ngày xấu cho xuất hành. Ngày không đem lại kết quả và nhiều dự kiến không diễn ra. Tránh không làm việc gì từ lúc nửa đêm cho đến 3 giờ sáng. Đây là ngày thiền đạt nhiều kết quả.
 
Việc nên làm:
- Gieo trồng, thủy lợi và những công việc liên quan đến nước, làm thuốc
- Nhận con nuôi và thuê người giúp việc, cử hành các nghi lễ, hoạt động thương mại, tổ chức các lễ hội tôn giáo, chuyển vào nhà mới, phẫu thuật, làm hương, xây chùa, nghệ thuật, chiêm tinh, và các nghi lễ trừ chướng ngại và gia tăng năng lượng tích cực.
Việc không nên làm:
- Thứ Hai là ngày không tốt cho tranh đấu, đưa ra phán xét, chia ly, khởi hành, tổ chức đám tang, những việc làm bạo lực, cử hành nghi lễ hỏa cúng, và luyện tập thể chất.
 
Kết quả của việc cắt tóc, móng tay, cạo râu:
- Đặc biệt cát tường
Giờ Tốt nhất
Từ 07:00 - trước 08:00
Từ 14:00 - trước 15:00
Từ 23:00 - trước 00:00
Giờ Tốt
Từ 05:00 - trước 06:00
Từ 10:00 - trước 11:00
Từ 11:00 - trước 12:00
Từ 12:00 - trước 13:00
Từ 17:00 - trước 18:00
Từ 18:00 - trước 19:00
Từ 21:00 - trước 22:00
Từ 00:00 - trước 01:00
Từ 01:00 - trước 02:00
Từ 04:00 - trước 05:00
Giờ Xấu
Từ 08:00 - trước 09:00
Từ 09:00 - trước 10:00
Từ 15:00 - trước 16:00
Từ 16:00 - trước 17:00
Từ 19:00 - trước 20:00
Từ 22:00 - trước 23:00
Từ 02:00 - trước 03:00
Giờ Xấu nhất
Từ 06:00 - trước 07:00
Từ 13:00 - trước 14:00
Từ 20:00 - trước 21:00
Từ 03:00 - trước 04:00