Phim Phật giáo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phim Phật giáo

Được viết: 12-06-2016
Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Đức Phật A Di Đà khi đương còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã nhắm mục đích trang nghiêm cõi Tịnh Độ để dễ giáo hóa các loài hữu tình, nên từng xin với Đức Phật Thế Tự Tại dạy cho biết tướng trạng (hình thức) và nội dung của 210 ức quốc độ của chư Phật. Nghe xong, Ngài lại yêu cầu biến hiện cho thấy để y cứ vào đó...
Được viết: 11-24-2016
Thực hành pháp tu Đức Phật A Di Đà
Được viết: 11-21-2016
Màn múa rồng của chư ni Drukpa tại Đại Pháp hội Naropa 2016
Được viết: 11-13-2016
Cung điện Naropa, nơi diễn ra Đại Pháp hội Naropa 2016
Được viết: 11-04-2016
Cúng dàng lên Đức Naropa
Được viết: 11-01-2016
Đối với hơn 27 triệu Phật tử và hành giả tín tâm, hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thị hiện tươi tắn và thanh khiết như tuyết trắng tinh khôi buổi sớm mai trên những đỉnh cao sơn hùng vĩ vùng Himalaya. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đản sinh năm 1963 với Pháp danh tôn quý Jigme Pema Wangchen. Ngài được ấn chứng là hóa thân Pháp Vương...
Được viết: 10-30-2016
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị pháp thực hành Naropa  
Được viết: 10-27-2016
Cung điện Naropa
Được viết: 10-22-2016
Nếu Kashmir được xem là thiên đường của trần gian thì Ladakh chính là viên ngọc báu trong thiên đường đó. Vùng đất thoạt nhìn tưởng như chỉ có đất đá cằn cỗi nhưng lại thấm đẫm đặc trưng của nền văn hóa mang đậm những giá trị tâm linh sâu sắc làm nền tảng cho sức mạnh bên trong mỗi con người. Người dân Ladakh kiến tạo tương lai của mình theo cách...
Được viết: 10-18-2016
Trong Sáu Sức Trang Hoàng có chiếc mũ được bện bằng tóc của một trăm ngàn vị Dakini. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ III, Jamyang Chokyi Drakpa (1478 - 1522) đã nhận phẩm vật cúng dường này từ tay Dakini Sukhasiddihi. Sau đó, Ngài liền làm một vương miện giống như chiếc mũ Dakini cúng dường. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV,...

Trang