Bạn sẽ tịnh hóa được 4 loại ám chướng khi thụ nhận quán đỉnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bạn sẽ tịnh hóa được 4 loại ám chướng khi thụ nhận quán đỉnh

Thông qua bốn quán đỉnh, chúng ta tịnh hóa bốn ám chướng. Nhờ tịnh hóa bốn ám chướng, chúng ta gieo trồng hạt giống thành tựu Tứ thân trong tương lai. Các thứ lớp này là yếu tố căn bản của Tantra, gốc rễ của hệ thống Kim Cương thừa. Nếu không đón nhận lễ truyền pháp quán đỉnh này, chúng ta không có quyền thực hành tu tập Kim Cương thừa. Vì thế chúng ta cần biết trân quý cơ hội hy hữu khi được đón nhận quán đỉnh.

4 loại ám chướng là gì?

- Ám chướng nơi Thân

- Ám chướng nơi Khẩu

- Ám chướng nơi Ý

- Ám chướng Khí vi tế.

Những ám chướng này khiến cho ta bị che mờ, không hiển lộ được tự tính Phật nơi mình.

Quán đỉnh là gì?

Theo quan kiến Kim Cương thừa, quán đỉnh là sự khai thị Bản tâm, là phương pháp truyền đạt tinh túy giáo pháp một cách trực tiếp và sinh động. Để thụ lĩnh quyền lực tâm linh, chúng ta phải thỉnh cầu bậc Kim cương Thượng sư trao truyền bởi các Ngài là bậc thành tựu đã nắm giữ quyền năng vô úy tự tại trong luân hồi sinh tử và tâm nguyện của các Ngài là trao truyền chìa khóa giải thoát khổ đau chứng đạt hạnh phúc cho chúng sinh hữu tình không phân biệt. Quán đỉnh là một giáo pháp, là sự khai thị trực tiếp truyền đạt tinh túy của tất cả giáo pháp một cách sinh động Nếu không thụ nhận quán đỉnh, hành giả sẽ không được phép thực hành bất kì Mật pháp nào.

Quán đỉnh có thể ngắn hoặc dài, đơn giản hay phức tạp nhưng thường bao gồm:

(1) Wang (tiếng Phạn là abisheka) tức là phần quán đỉnh thánh hóa người đệ tử thành vị Bản tôn thiền định,

(2) Lung tức là phần khẩu truyền - tụng đọc một bài kinh văn (đôi khi có thể là tụng bản cô đọng hoặc tụng nhanh đầy đủ cả bài kinh), và

(3) Tri là những phần giảng dạy hướng dẫn cách tu tập thực hành. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ cần một nghi lễ rút gọn kết nối người đệ tử với nghi quỹ thực hành đi kèm trì tụng chân ngôn là đủ.

Tâm thức phàm phu của chúng ta không được thành thục và chín muồi, vì thế nó cần phải được thuần thục bằng quán đỉnh. Theo tiếng Tạng, cam lồ có nghĩa là “dutsi” - được dùng để chỉ một chất liệu có thể chuyển hóa các độc tố thành cam lồ. Nó còn được gọi là thứ mật ngọt thanh tịnh hay nước cam lồ vô ưu. Khi dòng suối cam lồ được quán đỉnh ban phúc lên chúng ta trong buổi lễ, chúng ta thiền định và quán tưởng mình chuyển hóa, thể nhập và an trụ trong trạng thái của Bản tôn, nhờ đó tịnh hóa hết thảy ám chướng và tà niệm. Chúng ta hiển lộ tâm tính của mình đồng như tâm của Bản tôn không khác. Toàn bộ sắc thân của chúng ta được chuyển hóa thành Mandala của Bản tôn.

- Quán đỉnh Bình: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Thân và thành tựu Hóa thân

- Quán đỉnh Bí mật: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Khẩu và thành tựu Báo thân

- Quán đỉnh Trí tuệ: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Ý và thành tựu Pháp thân

- Quán đỉnh Ngữ tôn quý: giúp tịnh hóa các ám chướng Khí vi tế và thành tựu Thể tính thân.

Tại Pháp hội Cầu an Đại bi Quan Âm 2019, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ truyền trao Quán đỉnh và hướng dẫn tu tập cộng đồng các Pháp tu Phật Bản tôn thù thắng ban gia trì cát tường, giúp cầu an, tức tai tăng ích và khiển trừ chướng ngại:

Tam Bộ Hộ thân: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Viên Mãn Trí tuệ Văn Thù, Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ;

Liên Hoa Bộ Phật: A Di Đà, Quan Âm Tứ Thủ, Liên Hoa Sinh;

Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Bạch Độ Quan Âm Phật Mẫu;

Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

Bảy vị Phật Dược Sư

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2288234
Số người trực tuyến: