Tổng quan về Pháp tu mở đầu Ngondro | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tổng quan về Pháp tu mở đầu Ngondro


Cây Quy y Truyền thừa Drukpa

Trong giai đoạn Phát triển, việc thực hành Pháp tu mở đầu Ngondro giữ vai trò vô cùng quan trọng. Pháp tu mở đầu là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần tu tập chính - Đại Thủ Ấn Mahamudra. Đây không phải là những bài thực tập mang tính “vỡ lòng” cho người mới bước chân vào cửa đạo, mà thực sự là chìa khóa để mở cánh cửa giác ngộ cho những ai muốn bước vào ngôi nhà Phật pháp. Đã có nhiều bậc Thầy thực tập pháp tu Ngondro này và các Ngài đã chứng ngộ bản chất tâm ngay trong pháp tu mở đầu. Với các hành giả sơ cơ mới nhập môn thì việc thực hành pháp tu này ba, bốn hoặc nhiều lần có tính bắt buộc trước khi được phép đi tiếp đến các thực hành cao cấp hơn.

Trong Pháp tu mở đầu có hai phần là Ngondro căn bản và Nội Ngondro. Gọi là căn bản, nền tảng bởi vì những tri kiến và sự tu tập thực hành trong giai đoạn này là những nấc thang đầu tiên, không thể thiếu được trên con đường tu tập Kim Cương thừa. Nếu không có những hiểu biết vững chắc về Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa mà trực tiếp đi thẳng vào Kim Cương thừa thì bạn không thể vững bước tiến tu, thậm chí bạn không thể hiểu được hoặc có thể rơi vào tà kiến của cách hiểu sai lệch do thiếu trí tuệ thực chứng và điều này vô cùng nguy hiểm.

Đúng như tên gọi, Ngondro căn bản là một thực hành bắt buộc về những giáo lý nền tảng của Nguyên thủy Phật giáo và Đại thừa Phật giáo. Trong thực hành này, nương các pháp thiền định, bạn tiếp cận và tiến bộ trong hiểu biết, tri kiến về bốn pháp quán “xoay tâm về với Pháp” gồm: thiền định về Thân người khó được, về cái Chết và Vô thường, về luật Nhân quả, và Khổ luân hồi. Nhờ sự thiền định này, tâm chúng ta cắt bỏ được chấp trước, biết trân trọng giá trị kiếp người và sử dụng thân người một cách hữu ích cho sự thực hành Phật pháp.  

Sau khi đã thực hành nhuần nhị về Ngondro Căn bản, bạn chuyển sang thực hành Nội Ngondro. Mở đầu bằng phương pháp lễ lạy phát Bồ đề tâm phát nguyện nhanh chóng đạt giác ngộ để cứu độ hết thảy hữu tình, đây là phần Đại thừa. Nhờ quy y lễ lạy, chúng ta phát triển tâm sùng kính nơi Tam Bảo. Đây là phương tiện duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thân tâm chúng ta rất phiền trược, ô uế, các kinh mạch hay luân xa bị tắc nghẽn. Nhờ rèn luyện tu tập lễ lạy này, thân tâm sẽ dần được tịnh hóa giúp chúng ta dễ dàng nhận ra bản chất tâm tự nhiên của mình.

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa

Phần tiếp theo là tu tập Kim Cương thừa. Bạn thực hành Vajrasattva (Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa) để sám hối tịnh hóa tất cả những nghiệp chướng, báo chướng phiền não nhiễm ô đã tích lũy từ nhiều kiếp và để đón nhận được sự gia trì thanh tịnh. Tiếp đến bạn cần tu tập phần cúng dàng Mandala để tích lũy vô số công đức và xả bỏ những bám chấp vào của cải vật chất thế gian. Và cuối cùng là phần Guru Yoga. Qua đây, bạn có thể xây dựng nhịp cầu nối, nhận ra bản chất tâm bất nhị giữa bạn và bậc Căn bản Thượng sư của mình, đồng thời đón nhận sự gia trì chân truyền của các Thượng sư trong dòng Truyền thừa.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4071752
Số người trực tuyến: