Hãy thực hành tịnh hóa nếu bạn không thể nhớ hết các ác nghiệp đã tạo! | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hãy thực hành tịnh hóa nếu bạn không thể nhớ hết các ác nghiệp đã tạo!

Kinh Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân nói rằng, theo giáo lý của Đức Phật, có hai kiểu người không làm ác: kiểu đầu tiên là những người không bao giờ làm những ác hạnh, họ được gọi là những vị thiết lập ngọn cờ Phật giáo; kiểu thứ hai là những người sau khi phạm phải hành vi sai lầm, đã sám hối và tịnh hóa ác hạnh với sự hối hận, họ được gọi là những người phá hủy ngọn cờ của Ma vương.

Là hành giả thực hành Phật pháp, tốt nhất chúng ta nên tránh mọi hành động bất thiện dù là nhỏ nhất. Trong thời kỳ mạt pháp, thật khó để làm vậy. Trước và sau khi quy y, hành giả cư sĩ thường phạm phải các ác hạnh về thân – sát sinh, trộm cắp và tà dâm, các ác hạnh về khẩu – nói dối, nói lời ác nghiệt, nói lời vô nghĩa, nói lưỡi hai chiều và các ác hạnh về ý – tham lam, sân giận, si mê. Chúng ta cũng vô tình hay cố ý phạm nhiều giới luật bởi những xúc tình phiền não và thói quen tập khí tích lũy từ vô thủy. Trong Kinh Đức Phật có dạy:

Giơ tay, cất bước tội ngang mày

Địa ngục đao sơn cửa rộng thay.

Dù chúng ta có nhớ hay không, những ác hạnh mà chúng ta đã làm  không thể kể hết. Thật khó để trở thành kiểu người đầu tiên. Bởi vậy, chúng ta cần mong muốn trở thành kiểu thứ hai – những người đã làm ác nhưng mong muốn sám hối và tịnh hóa nhờ Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa.

Chúng ta có thực sự cần phải sám hối và tịnh hóa? Câu trả lời là chắc chắn! Từ vô thủy kiếp, chúng ta đã tích lũy nhiều ác nghiệp và nếu bây giờ nếu không tịnh hóa, tác động của những hành động gây hại sẽ theo chúng ta và rất có thể dẫn chúng ta đến các đọa xứ, như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và sẽ chẳng có cơ hội nào để giải thoát khỏi khổ đau. Bởi thế, chúng ta đều phải sám hối tịnh hóa không chậm trễ.

Căn nguyên của pháp thực hành tịnh hóa

Có được pháp thực hành tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa trong chính cuộc đời này là bằng chứng cho thấy chúng ta đang có trong tay phúc báu lớn lao. Trong Kinh Bách Nghiệp và Kinh Hiền Ngu có nói rằng mặc dù sám hối và tịnh hóa miên mật trong khắp các đời, những người đã làm các ác hạnh không thể tịnh hóa mọi ác nghiệp của họ và ác nghiệp sẽ vẫn chín muồi trong đời sau. Tại sao vậy? Bởi họ chưa gặp được một đối tượng đặc biệt mạnh mẽ để chứng minh cho sự sám hối của họ.

Nghi quỹ tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa là pháp thực hành cực kỳ mạnh mẽ. Trong Mật Điển Sự Hợp Nhất Của Tâm Bí Mật có đoạn: “Chân ngôn sáu âm của Đức Kim Cương Tát Đỏa là tinh túy của chư Phật ba đời, những ai lắng nghe tên gọi của chân ngôn cho thấy rằng họ đã làm những thiện hạnh trước nhiều vị Phật khác nhau, và họ sẽ sinh về cõi giới của Đức Kim Cương Tát Đỏa. Họ sẽ thọ nhận ân phúc gia trì của chư Phật và đón nhận được giáo lý Đại thừa, sở hữu những phẩm tính siêu phàm, bao gồm cái nhìn của trí tuệ hoàn hảo và họ sẽ trở thành trưởng tử của Phật”. Vì thế, biết đến pháp thực hành thanh tịnh như vậy, chúng ta thực sự đã có thiện duyên vô cùng hy hữu.

Trong pháp thực hành này, bạn có thể đặt một bức tượng/tranh Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa phía trước mặt và trì tụng chân ngôn 100 âm trong khi bạn quán tưởng. Sức mạnh của chân ngôn Kim Cương Tát Đỏa là không thể nghĩ bàn. Thậm chí nếu bạn không thể quán tưởng Đức Kim Cương Tát Đỏa, sức mạnh của việc trì tụng cũng giúp bạn tích lũy được vô lượng công đức. Nhưng nếu bạn có thể quán tưởng rõ ràng, sẽ lợi lạc hơn nhiều.

Nếu mỗi cá nhân trì tụng chân ngôn Kim Cương Tát Đỏa, điều này không những giúp họ tịnh hóa ác nghiệp từ vô thủy mà với cả thế giới, pháp thực hành này có tác động lớn lao trong việc duy trì hòa bình thế giới. Các cảm xúc tiêu cực của hữu tình chúng sinh, xung đột giữa con người, chiến tranh giữa các quốc gia, tất cả đều có thể được tiêu trừ nhờ âm thanh của chân ngôn này.

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là Đức Phật chủ về tịnh hóa. Ngài đã phát nguyện rằng dù chỉ còn sót lại một bất thiện nghiệp của chúng sinh chưa được tiêu trừ thì Ngài cũng sẽ không nhập Niết bàn. Như vậy, lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa bất thiện nghiệp của Ngài mạnh mẽ tới mức nếu trì tụng chân ngôn của Ngài, chúng ta sẽ được tịnh hóa trên mọi bình diện. Tu trì chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa tại đây)

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1605690
Số người trực tuyến: