Hơn 100 Phật tử tham dự khóa chuyên tu Nyungney tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên mùa Vesak 2017 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hơn 100 Phật tử tham dự khóa chuyên tu Nyungney tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên mùa Vesak 2017

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, hơn 100 Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội đã phát nguyện xả ly mọi gia duyên ràng buộc, cùng nhất tâm vân tập về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tham dự khóa chuyên tu Nyungney để tịnh hóa nghiệp chướng, tích lũy công đức trong tháng Phật đản cát tường, khai mở trí tuệ và lòng từ bi hướng đến vạn loài chúng sinh trong sáu cõi luân hồi đau khổ.

Pháp tu trì này được gọi đầy đủ là “Thập Nhất Diện, Thiên Thủ Thiên Nhãn, đoạn thực Bát Quan Trai giới”.  Đây là pháp thực hành rất thù thắng do thời gian chuyên tu chỉ có hai ngày rưỡi. Hành giả bắt đầu ngày thứ nhất bằng việc thọ Bát Quan Trai giới, giữa ngày ăn một bữa, và từ ngày đó đến hết đêm hôm sau phải đoạn thực tức là không ăn uống, tịnh khẩu (không nói chuyện, điện thoại) và giữ giới nghiêm ngặt.

Nền tảng của Pháp tu Nyungney là sự trì giới và bao gồm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là trì giữ “Bát quan trai giới” hay tám giới luật thuộc về Tiểu thừa Phật giáo do Đức Phật chế cho Phật tử tại gia: không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không ngồi giường cao rộng, không ca múa hát xướng và giữ ăn một bữa. Vì còn ràng buộc gia duyên nên người phát nguyện tu chỉ cần thực hành xả ly và tu đúng như các bậc xuất gia trong 2 ngày song vẫn tích lũy vô lượng công đức. Cấp độ thứ hai tương ứng với phần giới nguyện chính của Đại thừa Phật giáo: hành giả phát tâm thọ Bồ đề tâm giới, phát nguyện trưởng dưỡng tình yêu thương, lòng từ bi trí tuệ không chỉ lợi ích cho bản thân mà còn vì sự giác ngộ giải thoát của tất cả chúng sinh. Cấp độ thứ ba là sự thực hành Kim Cương thừa: hành giả tu trì nghi quỹ Quan Âm Thập Nhất Diện, thiền định về lòng Đại bi, thực hành nghi quỹ đàn pháp “tam mật tương ưng” với thân, khẩu, ý giác ngộ của Bản tôn Phật Quan Âm, trì giữ giới nguyện thanh tịnh với bậc Thượng sư giác ngộ. Nếu không quá mệt và đủ sức khỏe, trong thời gian chuyên tu, trung bình một ngày hành giả vừa trì tụng tán thán vừa đỉnh lễ Đức Quan Âm với số lượng khoảng 500 lễ dài.

Hành giả tu Nyungney cũng thực hành “Cho và nhận” (pháp Tonglen theo tiếng Tạng). Theo phương pháp này, hành giả phát tâm nguyện Bồ đề rộng lớn xin nhận về mình khổ đau của vô số chúng sinh, đồng thời trao tặng vô biên chúng sinh toàn bộ tài sản, công đức, thân thể, thậm chí tính mạng bản thân mình. Mỗi hơi thở vào là tâm nguyện đón nhận mọi đói khát, khổ đau của chúng sinh. Mỗi hơi thở ra là tâm nguyện hồi hướng, giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau hướng tới hạnh phúc giác ngộ.

Chúng tôi xin gửi tới Quý vị những hình ảnh trang nghiêm, xúc động về khóa chuyên tu Nyungney mùa Vesak 2017 này!

Tham khảo thêm

Diệu dụng của pháp tu Nyungney

Ký sự Nyungney – Lòng từ bi cứu rỗi thế giới

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1413655
Số người trực tuyến: