Phật tử cần biết: Vì sao cần thọ nhận quán đỉnh nhiều lần? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật tử cần biết: Vì sao cần thọ nhận quán đỉnh nhiều lần?

Do vô minh, trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải chứng kiến cảnh biết bao loài súc sinh bị giết hại. Do vô minh, chúng ta cũng tạo vô vàn tội lỗi, nghiệp bất thiện. Bởi vậy, chúng ta cần phải thụ lĩnh quán đỉnh để có sự gia trì kết nối với thân – khẩu – ý giác ngộ của bậc Thầy.

Thật ra, quán đỉnh của chư Phật đã có từ hàng ngàn năm nay, từ bài pháp đầu tiên của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng vì sống trong vô minh, chúng ta không kết nối được với sự gia trì, với giáo pháp chân chính của Đức Phật. Mỗi lần đón nhận quán đỉnh là một lần chúng ta có phúc duyên đón nhận lại sự gia trì, sự nhắc nhở từ bậc Thầy, để chúng ta nhận ra sự quý giá của thân người, trân trọng kiếp sống của mỗi con người và của mọi loài. Thọ nhận quán đỉnh nhiều lần giúp chúng ta ngày càng mở rộng lòng mình, nhậm vận tự nhiên sự gia trì của chư Phật sẽ lan tỏa khắp thân tâm. Có người mong cầu sự gia trì để có tài sản, công danh sự nghiệp, sức khỏe,…. Đối với Phật tử thuần thành, sự gia trì cao quý nhất chính là trí tuệ. Có trí tuệ, chúng ta sẽ chấm dứt vô minh, từ đó diệt trừ các loại khổ đau, hướng tới cuộc sống cân bằng, bình an cho bản thân và tất cả chúng hữu tình.

Theo quan kiến Kim Cương thừa, quán đỉnh là sự khai thị Bản tâm, là phương pháp truyền đạt tinh túy giáo pháp một cách trực tiếp và sinh động. Để thụ lĩnh quyền lực tâm linh, chúng ta phải thỉnh cầu bậc Kim cương Thượng sư trao truyền bởi các Ngài là bậc thành tựu đã nắm giữ quyền năng vô úy tự tại trong luân hồi sinh tử và tâm nguyện của các Ngài là trao truyền chìa khóa giải thoát khổ đau chứng đạt hạnh phúc cho chúng sinh hữu tình không phân biệt. Quán đỉnh là một giáo pháp, là sự khai thị trực tiếp truyền đạt tinh túy của tất cả giáo pháp một cách sinh động nhất.

Tại Pháp hội Đại bi Quan Âm 2018, Đức Gyalwang Drukpa sẽ truyền trao Quán đỉnh và hướng dẫn tu tập cộng đồng các Pháp tu Phật Bản tôn thù thắng ban gia trì cát tường, giúp cầu an, tức tai tăng ích và khiển trừ chướng ngại:

  • Tam Bộ Hộ thân: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Viên Mãn Trí tuệ Văn Thù, Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ;
  • Liên Hoa Bộ Phật: A Di Đà, Quan Âm Tứ Thủ, Liên Hoa Sinh;
  • Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Bạch Độ Quan Âm Phật Mẫu;
  • Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1966260
Số người trực tuyến: