Vì sao cõi Tây phương Cực Lạc dễ tiếp cận nhất? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Vì sao cõi Tây phương Cực Lạc dễ tiếp cận nhất?

Thực hành pháp tu Đức Phật A Di Đà là thực hành phổ biến trong các truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tán thán và giảng kỹ về Đức Phật A Di Đà và Tịnh độ của Ngài, mô tả chi tiết cảnh giới cõi Tịnh độ Cực Lạc cũng như tinh túy phẩm chất bên trong của Tịnh độ này. Với đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, những chúng sinh phàm tình nhất chưa đạt được giác ngộ vẫn có thể vãng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài. Bởi vậy, cõi Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà được xem là dễ dàng tiếp cận nhất đối với tất cả chúng sinh trong cõi Sa bà này.

Nhìn chung, có vô số Tịnh độ Phật, nhưng chúng sinh phàm tình sẽ không dễ gì vãng sinh vào các cõi Tịnh độ này. Việc vãng sinh vào phần lớn các Tịnh độ của chư Phật đòi hỏi người tu tập có các phẩm chất chứng ngộ nhất định, trì giữ giới thanh tịnh ở cấp độ bên ngoài, giới Bồ Tát thanh tịnh ở cấp độ bên trong, và giới Kim cương thừa thanh tịnh ở cấp độ bí mật. Và đối với một số Tịnh độ, người tu tập cần phải đạt chứng ngộ bậc cao như thành tựu Kim cương thừa ở cả giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện. Thậm chí một số Tịnh độ chỉ dành cho các đại hành giả đã chứng đắc hoàn toàn Đại Thủ Ấn hay Đại Toàn Thiện. Mặc dù trong thời mạt pháp hiện giờ vẫn có những hành giả thành tựu viên mãn các giai đoạn và cấp độ tu tập này, nhưng phần lớn những người thường chúng ta, vì không đủ ý chí tinh tiến, thanh tịnh, trí tuệ hay công đức, không đủ quan kiến tính không và thiền định, nên bị mắc kẹt trong luân hồi mà không thể cầu đến các cảnh giới Tịnh độ siêu việt như vậy.

Đại nguyện của Đức Phật A Đi Đà

Trong Kinh kể rằng khi còn đang thực hành các công hạnh Bồ tát trước khi đạt toàn giác, Đức Phật A Di Đà đã có động cơ thanh tịnh khi phát Đại nguyện là khi Ngài đạt Phật quả, bất cứ ai nghe thấy hồng danh của Ngài, thấy ảnh hoặc tượng Phật Di Đà, hay nhớ đến Ngài, đều sẽ được vãng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài sau khi chết.

48 lời nguyện vĩ đại hàm chứa đức từ bi vô lượng của Đức Phật A Di Đà. Trong đó có đại nguyện thứ 18 gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn của những hành giả phát tâm niệm Phật. Nội dung lời nguyện như sau: “Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sinh về nước tôi nhẫn đến MƯỜI NIỆM, nếu không được vãng sinh thì tôi chẳng lấy ngôi Chính giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng Chính pháp”.

Bản nguyện cứu độ chúng sinh của Đức Phật A Di Đà thật vô cùng rộng lớn, tạo niềm tin vững chắc cho người tu niệm Phật nhất tâm phát nguyện sinh về cõi Tây Phương. Tại đây, chúng sinh sẽ có mọi thuận duyên để tiếp tục tu tập cho đến khi chứng đạt Toàn giác. Như vậy, so với việc vãng sinh vào các Tịnh Độ kể trên thì việc vãng sinh vào Tịnh độ của Đức A Di Đà sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lời phát nguyện của Ngài đã thành sự thực và phát huy tác dụng trong thời mạt pháp hiện nay. Cơ hội duy nhất để chúng ta vãng sinh vào một cõi Tịnh độ là thụ nhận và thực hành quán đỉnh và giáo pháp của Đức A Di Đà. Thực hành này sẽ đảm bảo chúng ta có thể chứng đắc địa thứ 10 của Bồ Tát. Khi vãng sinh vào cõi Tịnh độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có thể đạt giác ngộ mà không gặp bất cứ chướng ngại nào.

Tham khảo thêm

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật A Di Đà

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH ĐÀN PHẬT A DI ĐÀ
 
Thời gian: Ngày 3/1/2018, tức ngày 19/12 âm lịch
Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Chương trình chi tiết:
- 18h00:
Đại chúng vân tập
- Dâng lục cúng
- Dâng hương- lễ Phật – Sám hối
- Diễn văn cảm niệm tri ân Đức Phật A Di Đà.
- Hô chuông lễ 48 nguyện Đức Di Đà.
- Giảng ý nghĩa vía Phật Di Đà
- Khóa lễ triệu thỉnh đức Phật A Di Đà theo truyền thống Kim cương Thừa.
- Cúng dường hoa đăng
- Toàn thể đạo tràng kinh hành nhiễu tháp
- Hồi hướng - Phục nguyện - Phụng tống Hộ Pháp

Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự Đại lễ tại:

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Xã Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Mọi thông tin xin liên hệ:
Số điện thoại: 0983827963/ 0975163820
Email: taythienthanglong@gmail.com

Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, pháp giới chúng sinh sớm thoát khổ ái đồng lên bờ giác.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4027876
Số người trực tuyến: