Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa đối với người mới thực hành | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa đối với người mới thực hành

Giới nguyện Samaya (Tam Muội Da) trong Kim Cương thừa có thể hiểu là tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy tuy thị hiện nhưng đều là Tính không. Nói đúng hơn bạn cần phải nhìn mọi thứ đều là Bản tôn mà mình hành trì, hoặc mọi thứ đều phải được nhìn như bậc Thượng sư. Nhưng nếu bạn suy ngẫm, mọi sự được nhìn nhận như là Thượng sư, chẳng hạn cả chiếc ghế đây cũng là Thượng sư, thì làm sao tôi có thể ngồi lên Thượng sư của mình được. Lúc đó, bạn nên nhớ rằng Thượng sư có nghĩa là Đại thủ ấn, là trí tuệ bất nhị, và như vậy thì Thượng sư luôn hiển hiện khắp mọi nơi.

Ngài Atisha, Bậc Thầy vĩ đại người Ấn Độ đã tới Tây Tạng để hoằng truyền Phật pháp, Ngài từng nói rằng cả đời Ngài chưa từng bị bể giới nguyện của hàng Tỳ kheo hoặc Tỳ kheo ni, nhưng cũng nói rằng đôi khi Ngài cũng bị bể giới nguyện Bồ tát giới. Bồ tát giới bị bể ví dụ như khi có người nào đó, cho dù bạn đối xử rất tốt với họ, rất trân trọng họ, thế nhưng họ chẳng hề biết tri ân bạn, thế rồi bạn nói bạn bỏ rơi người này, bạn quá mệt mỏi rồi, thế là giới Bồ tát của bạn bị bể. Bạn không thể bỏ rơi mọi người! Nếu tất cả mọi người đều tốt với bạn thì họ đều đã là Bồ tát. Ngay cả các con vật dù hung dữ nhất cũng biết đối xử tốt với con cái và gia đình của chúng. Nếu vậy thì có gì khác biệt, chúng ta làm Bồ tát theo kiểu gì vậy? Tất nhiên bên ngoài bạn có thể tỏ ra không tử tế với họ, bạn có thể thị hiện giận dữ, đối xử tồi tệ hoặc thế nào cũng được. Nhưng bên trong, nếu bạn bỏ rơi dù chỉ một người, thì giới nguyện Bồ tát của bạn sẽ bị bể. Chính vì vậy mà Ngài nói rằng giới Bồ tát của Ngài đã bị bể đôi lần. Và Ngài cũng nói rằng Ngài thường bị bể giới nguyện Kim Cương Thừa. Ngày nào Ngài cũng bị bể giới nhiều lần. Điều đó nói lên rằng giới nguyện Kim Cương thừa vô cùng khó trì giữ. Tất nhiên là phải khó, nếu không thì tất cả chúng ta đều đã giác ngộ cả, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy cõi luân hồi. Nhưng Ngài cũng nói rằng Ngài không bao giờ giữ những lỗi lầm dù chỉ một ngày, vì ngày nào Ngài cũng thực hành tịnh hóa chúng.

Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa

Đối với một hành giả mới gia nhập Kim Cương thừa, rất khó để trì giữ giới nguyện cao như Bồ tát giới. Thế nhưng một khi bạn được hạnh ngộ và đi theo một bậc Thượng sư chân chính thì trong tiến trình tu học của mình bạn vẫn phải thực hành. Sẽ vẫn có những khó khăn do chúng ta còn là phàm phu. Bạn có thể nói: “Tôi cũng có gia đình, có bạn bè, có công việc làm ăn, có những người mà tôi không thích. Làm sao để mọi lúc tôi đều phải coi họ là hoàn hảo? Thật là vô cùng khó, phải làm thế nào bây giờ?”. Phương pháp tuyệt vời nhất là tôn kính Thượng sư là bậc Toàn Hảo, nhìn Thượng sư như trí tuệ bất nhị, mọi hành động của Thượng sư đều hoàn hảo, mọi lời nói của Thượng sư đều hoàn hảo và chúng ta tuyệt đối vâng theo huấn từ của Thượng sư. Nếu Thượng sư chỉ dạy điều gì mà bạn không thể thực hiện, vì vượt quá khả năng của bạn, thì trong kinh nói rằng bạn có thể đỉnh lễ Thượng sư ba lễ và bạch rằng bạn không thể làm được, như vậy cũng không sao. Tất nhiên nếu như Thượng sư cứ luôn bảo bạn phải thực hành pháp tu này mà bạn cứ luôn nói không được thì cũng chẳng còn gì phải bàn luận nữa.

Trước một Bậc Thầy giác ngộ, nếu như bạn lúc nào cũng bám chấp mạnh mẽ vào quan kiến riêng của mình và không bao giờ nghe theo Ngài thì thật là vô nghĩa. Hãy cúng dàng lên Ngài quan điểm của mình, nhưng sau đó, bạn nghe theo lời chỉ dạy của Thượng sư chính là thực hành Thượng sư tương ưng pháp. Điều đó sẽ làm cho Thượng sư hoan hỷ.


Đức Milarepa

Trong quá khứ, có những bậc đệ tử như Ngài Milarepa, những Bậc Thầy như Ngài Marpa đã bắt Ngài Milarepa phải xây đi xây lại tháp đá trong chín năm rồi lại phá bỏ, và nhờ vào sự thực hành đó mà mọi lỗi lầm và bất thiện nghiệp đều được tịnh hóa. Trong suốt quãng thời gian đó không có một ngày nào Ngài buông bỏ tâm chí thành. Chính nhờ như vậy mà Ngài đã đạt được giác ngộ ngay trong một đời, khi mọi lỗi lầm bất thiện đều đã được tịnh hóa.

Vì chưa thể thấy rằng tất cả mọi thứ đều thanh tịnh, nên trước tiên bạn tôn kính Thượng sư là hoàn toàn thanh tịnh, cho dù chúng ta chưa thể thấy được Thượng sư chính là Phật trong hình tướng loài người. Phật vốn không phải là hình tướng loài người, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn không phải như vậy. Trước khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca vẫn còn thân, nhưng khi đó Ngài chưa được gọi là Phật. Chỉ sau khi đạt giác ngộ, có được trí tuệ và trí tuệ đã trở thành trí tuệ bất nhị thì mới là Thượng sư chân chính. Xét từ quan điểm bất nhị thì bất cứ điều gì Ngài làm hay Ngài nói ra đều là hoàn hảo. Vì thế khi lân mẫn Thượng sư, bạn phải tôn kính Thân, Khẩu, Ý của Thượng sư, phải thấy được Thượng sư là hoàn hảo, và nhờ đó chúng ta dần dần được chuyển hóa để nhìn thấy mọi vật đều hoàn hảo, mọi chúng sinh đều hoàn hảo nếu không có sự tạo tác nhị nguyên của chúng ta. Đó chính là cách thực hành giới luật theo Kim Cương thừa! 

(Trích ấn phẩm “Bản tôn – Chân ngôn – Trí tuệ”

Nhà xuất bản Tôn giáo, 2011)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3479083
Số người trực tuyến: