Yoga Phật Trường Thọ - Phương pháp diệu nghiệm chuyển hóa bệnh tật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Yoga Phật Trường Thọ - Phương pháp diệu nghiệm chuyển hóa bệnh tật

Cuộc sống thế gian vốn bất như ý vì đầy ắp những khó khăn, chướng ngại. Trong số đó, có thể nói chướng ngại lớn nhất nơi mỗi người là bệnh tật, cái chết và sự vô minh thiếu hiểu biết. Bệnh tật, sự yểu thọ sẽ phá huỷ tất cả cơ hội thực hiện những mục đích cao quý của đời sống, còn vô minh khiến chúng ta tham lam, giận dữ, phiền não đau khổ,… làm tiêu tan cơ hội trải nghiệm hạnh phúc chân thực.

Tất cả chúng ta đều muốn được sức khỏe, sự trường thọ và hạnh phúc nhưng rất ít trong số chúng ta tìm thấy những điều này. Lý do chính là vì chúng ta hướng hết sức lực và tâm lực vào việc tìm kiếm những giải pháp bên ngoài, dựa vào tiện nghi vật chất nhất thời. Tiện nghi và vật chất vốn không có gì sai trái cả. Tuy nhiên sự trường thọ, hạnh phúc lâu dài và bền vững lại nằm chính trong tâm của chúng ta, đó là sự cân bằng nội tâm.

Làm thế nào để chúng ta đạt được sức khỏe, trường thọ và hạnh phúc?

Trong Ngũ Bộ Phật, đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus thuộc Liên Hoa Bộ, Ngài là một trong hai khía cạnh quan trọng của Đức Phật Di Đà. Đức Phật Trường Thọ ban năng lượng gia trì giúp cho chúng ta sống thọ, sống lâu nhưng luôn minh mẫn sáng suốt, có trí tuệ hướng mọi việc làm mang lợi ích đúng đắn cho bản thân, cộng đồng và xã hội.

Yoga Phật Trường Thọ là một Tantra đặc biệt của Truyền thừa Đại Thừa – Kim Cương Thừa Drukpa. Pháp tu này thường tập trung đến các Bản tôn là Đức Phật Vô Lượng Thọ, Phật mẫu Bạch Độ và Phật mẫu Tôn Thắng. Theo quan kiến Phật giáo, thực hành Phật pháp, đặc biệt là tu tập Trường Thọ là phương pháp hiệu quả diệu nghiệm để tận trừ, chuyển hóa những chướng ngại như bệnh tật, sự yểu thọ, vô minh thiếu hiểu biết để đạt được sức khỏe, trường thọ và hạnh phúc.

Pháp tu Phật Trường Thọ giúp chúng ta làm quen với những trạng thái tâm tích cực như tình thương yêu và lòng bi mẫn, sự kiên trì, chân thành và trí tuệ. Tất cả tạo thành một năng lượng chữa lành tự nhiên, từ đó chữa lành tâm thức của chúng ta. Việc đón nhận năng lực giác ngộ bắt nguồn từ những việc làm lợi ích xã hội và người khác sẽ đánh thức trí tuệ và tình yêu thương, hạnh phúc chân thật, từ đó trưởng dưỡng năng lực Trường Thọ vốn sẵn có ở nơi mỗi người chúng ta.


Chân ngôn Đức Phật Vô Lượng Thọ

Tu tập Trường Thọ là thiền định về lòng bi mẫn, quán tưởng, trì tụng chân ngôn và về Đức Phật Vô Lượng Thọ không chỉ tạo từ trường an lành nhằm đón nhận ân phúc gia trì của mười phương ba đời chư Phật, hiện thân là Đức Phật Vô Lượng Thọ, mà còn giúp đẩy lùi chướng ngại, chữa lành tật bệnh, tránh được những tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, những điềm bất tường, tăng trưởng trí tuệ và Trường thọ, hoàn thành mục đích của đời sống, lợi ích không thể nghĩ bàn cho mình, người thân, và môi trường xung quanh.

Sự cầu nguyện chân chính trong pháp tu Phật Trường Thọ

Trong quan kiến Kim Cương thừa, cách thức đúng đắn để thực hành cầu nguyện Trường Thọ là sau khi đã thụ nhận quán đỉnh của Đức Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ, bạn không nên quán mình là một người bình thường mà cần quán tưởng bản thân trong hình thức Báo thân của Bản tôn, có nghĩa là không có đối tượng năng- sở ta người mà là sự hợp nhất của Trí tuệ và phương tiện. Cho đến giờ, nhiều người trong chúng ta chưa có chính kiến về sự cầu nguyện trong đạo Phật, vẫn bị chấp vào năng sở cho có đối tượng thiền định là một vị Phật và bản thân mình đang đứng đó cầu nguyện mà quên mất phép quán Tam luân không tịch (không có người cầu, đối tượng cầu và công việc để cầu).

Đạo Phật cho rằng việc cầu nguyện nếu còn có bản ngã là không đúng vì như vậy chỉ viên mãn tâm nguyện một cách tương đối và công đức cầu nguyện sẽ bị hạn chế. Khi cầu nguyện chúng ta thỉnh cầu Đức Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ phía trước mặt và quán tưởng mình trong Báo thân Phật cũng chính là an trụ trong trạng hái vô ngã Từ Bi Hỷ Xả. Khi tâm an trụ trong trạng thái tâm của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Bạch Độ Phật Mẫu hay Tôn Thắng Phật Mẫu… thì sự cầu mới trở nên vô ngại. Khi thân an trụ trong thân Bản tôn, Đức Bản tôn bên ngoài là Thượng sư, quan trọng là tâm mình và Thượng sư không khác, thì những lúc đấy tất cả tâm nguyện của chúng sinh và tâm nguyện của bản thân đều tự viên mãn vì trong vị Phật Bản tôn có đầy đủ công đức trí tuệ và tất cả công hạnh. Mọi tâm nguyện của hành giả lúc đó sẽ nương năng lực của Đức Phật Trường Thọ mà tự viên thành.

Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, lòng bi mẫn nhằm hồi hướng báo ân mẹ cha trong Mùa Lễ Vu Lan 2017 với việc tham gia Chuyên tu Phật Trường Thọ, mang tới vô lượng cát tường, trường thọ, bình an, hạnh phúc, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1295688
Số người trực tuyến: