Thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế - Nguồn sức mạnh giúp bạn vững bước trên đường đạo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế - Nguồn sức mạnh giúp bạn vững bước trên đường đạo

Nghi thức thỉnh cầu Đức Phật trụ thế hay còn gọi là thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ khởi nguồn từ thời Đức Phật Thích Ca. Năm đức Phật 80 tuổi, Ma vương hiện xuống thỉnh Phật nhập Niết bàn. Đức Phật im lặng chưa nhận lời. Đối với Ngài chuyện đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào phúc đức của chúng sinh. Một bậc Giác ngộ có thể tuỳ ý kéo dài tuổi thọ vô số kiếp nếu Ngài thấy vẫn còn những chúng sinh có duyên cần độ, hoặc có thể tự tại thị tịch nếu cảm thấy đã mãn duyên. Mỗi lần Ma vương cung thỉnh Đức Phật nhập Niết bàn, Ngài đều nói với A Nan (thị giả cận kề của Ngài), thế nhưng do nghiệp chướng của chúng sinh và lực của Ma vương cố tình che lấp nên A Nan đã không nghe thấy gì, vì thế không cung thỉnh Đức Phật trụ thế để cứu độ chúng sinh. Sau ba lần Ma vương cung thỉnh, Đức Phật đã nhận lời nhập Niết bàn.

3 lần Đức Phật nhắc Ngài A Nan

Phần thứ ba của kinh Ðại Niết bàn (Mahà Parinibbàna Sutta) được thuyết tại Vesali thuật lại giai thoại rằng:

“Ở đó đức Phật đã dừng chân, để tu dưỡng mùa hạ cuối cùng. Một hôm, đức Thế Tôn bảo A Nan lấy tọa cụ, và theo Ngài đến đại tịnh xá Capala để hành thiền. Sau khi Phật và A Nan an tọa, đức Thế Tôn nói với A Nan rằng:

“Ai phát triển được bốn thần lực tuyệt đối (Iddhipàda), là chí nguyện vọng (hay muốn đến cùng), chí tinh tấn (hay tu luyện đến cùng), chí tư tịnh (hay an định đến cùng), và chí minh sát (hay quan kiến đến cùng), thì người ấy có thể làm chủ hoàn toàn vận mạng của chính mình. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ, họ cũng có thể làm được”.

Ðức Phật không phải chỉ nói ra điều ấy với A Nan một lần, mà Ngài đã nhắc lại đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nhưng do nghiệp chướng của chúng sinh sâu dày và sự quấy nhiễu của Ma vương, Ngài A Nan đã không hiểu rõ nghĩa lý của lời Phật dạy.

Một hôm, Đức Phật bảo Ngài A Nan tập hợp chúng Tỳ kheo ở Vaisali lại ở Tinh xá Mahavana, để nghe Phật thuyết pháp. Rồi Đức Phật nói với chúng Tỳ kheo những lời như sau: "Này các Tỳ kheo! Mọi pháp đều Vô thường. Hãy siêng năng phấn đấu. Như Lai sắp nhập Niết bàn. Hãy Tinh tấn, Chính niệm tỉnh giác và sống đạo đức. Người nào sống không phóng dật trong Giới luật, người đó sẽ được Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi và chấm dứt mọi đau khổ”.

Khi nghe những lời dạy này của Đức Phật, tất cả đệ tử của Ngài vô cùng đau khổ, nhiều vị A la hán đã vội nhập Niết bàn vì không thể chứng kiến cảnh bậc Thầy của mình thị tịch. Trong số đại đệ tử có người khóc lóc đến trước Phật đỉnh lễ cầu thỉnh Ngài đừng nhập Niết bàn. Đức Phật xót thương hứa khả trụ lại thế gian ba tháng nữa. Nghi thức thỉnh cầu các bậc Thầy trụ thế dài lâu bắt đầu từ đó.

Ý nghĩa pháp thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế

Đây là một pháp tu quan trọng trong mười hạnh Phổ Hiền. Như vậy thỉnh cầu các bậc Thầy trụ thế là pháp tu thiết yếu mà tất cả chư Bồ tát đều thực hành. Ngay cả Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Pháp thân Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ hậu đắc cũng vẫn tinh tiến tu tập công hạnh này. Như vậy, đối với những người sơ cơ như chúng ta thì pháp này lại vô cùng quan trọng và cần thiết. Đặc biệt đối với các hành giả thực hành Kim Cương thừa, thì vai trò của bậc Thượng sư lại càng quan trọng hơn, vì không có Căn bản Thượng Sư thì không có Kim Cương thừa. Bởi vậy, việc thỉnh cầu một vị Thầy giác ngộ trụ thế là một công hạnh tối cần thiết và không thể nghĩ bàn. Đức Phật từng dạy rằng, trong tất cả những lời nguyện cầu, lời thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ là thù thắng nhất. Bởi vì trong thời đại này sự hiện diện của một bậc Thầy giác ngộ là chỗ tựa nương đáng tin cậy duy nhất cho vô số khổ não chúng sinh. Chỉ nhờ sự hướng đạo của các Ngài chúng ta mới có thể tinh tấn tu tập thực hành mà không sợ lạc đường tà gây tạo thêm bao ác nghiệp, cũng như nương vào tâm từ bi và trí tuệ của Ngài mà chúng ta có thể vững bước tìm về cội nguồn chân hạnh phúc, giác ngộ.

Giống như một người cha hay một người mẹ có 10 đứa con và cha mẹ sống lâu thì cả 10 người con sẽ được nhờ. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ thỉnh cầu các bậc Thầy trường thọ. Bởi nếu các Ngài trụ thế dài lâu, chúng sinh sẽ được lợi lạc!

Thực hành cầu nguyện bậc Thầy Trường thọ hàng ngày

Khi các chư Phật và Bồ tát biết rằng nhờ được thấm nhuần giáo pháp và truyền cảm hứng mà ngày hôm nay chúng ta đã thực hành thiện hạnh cứu sống 10.000 con vật, cung cấp thức ăn cho 100 chú chó bị bỏ hoang, hoặc đối xử thân thiện, tích cực với mọi người xung quanh, tâm nguyện của các Ngài sẽ được viên mãn.

Vì sự trường thọ của vô số bậc Thượng sư giác ngộ và để gieo nhân lành cho chính mình trong vô số đời sau, bạn có thể làm bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho chúng sinh như thực hành những thiện hạnh phóng sinh, cứu mạng sống cho một con vật đang sắp bị sát hại, bố thí thực phẩm cho người nghèo, chăm sóc người già, trồng cây, bảo vệ môi trường, thu gom và hạn chế rác thải nhựa; hoặc nếu không phải như vậy, thì cho dù chỉ là thay đổi cách cư xử với người vợ của mình, mời bạn đời của mình một bữa ăn tối hạnh phúc và đầm ấm. Hoặc trong một ngày, bạn hãy nói chuyện với chồng mình bằng những lời nhẹ nhàng, tôn trọng, nếu chồng bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Nếu bạn có thể mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của những người xung quanh thì thử hỏi Đức Phật có cảm thấy hoan hỷ không? Làm sao chư Phật có thể từ chối lời thỉnh cầu Trường thọ, khi các Ngài biết rằng nhờ sự Trường thọ của các Ngài mà biết bao chúng sinh đã không bị giết hại, biết bao người đã được nâng đỡ trợ giúp:

Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.

Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.

Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.

Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.

Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.

Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.

Thầy là rặng Tuyết Sơn ngàn đời ban trải.

Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.

Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,

Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.

Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.

Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5054185
Số người trực tuyến: