Đức Liên Hoa Sinh khai thị con đường tắt để giải thoát vào thời điểm chết | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Liên Hoa Sinh khai thị con đường tắt để giải thoát vào thời điểm chết

Trong Hang Động Lớn vùng Samye Chimphu, Đức Liên Hoa Sinh đã ban truyền trọn vẹn Tứ quán đỉnh (*) cho Đức Vua Trisong Deutsen cùng công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen. Vào lúc đó nhà vua và công chúa đã thấy những dấu hiệu thành tựu kỳ diệu của sự thực hành.


Vua Trisong Deutsen (Nguồn: Fine Art America)

Một lần nữa, vào cùng thời điểm, nhà vua đỉnh lễ và đi nhiễu quanh Đức Liên Hoa Sinh. Với tâm chí thành tha thiết, ông đã cúng dàng lên Đức Liên Hoa Sinh lời thỉnh cầu này: “Hỡi đạo sư vĩ đại, con là một vị vua có tín tâm ít ỏi nhưng danh tiếng và của cải lớn lao, xung quanh con là những kẻ chống đối và thù địch tới Giáo Pháp. Con không phải là một người tốt. Con thích những trò tiêu khiển, thích hưởng thụ và không coi trọng tâm linh dù chỉ là chút ít. Con chỉ ưa thích những thứ trong đời này và thậm chí không sợ hãi viễn cảnh của việc đi vào những cõi thấp trong đời kế tiếp. Xin hãy chấp nhận sự sám hối của con! Con cầu xin Ngài hãy ban cho con một huấn thị để thành tựu giác ngộ vào lúc chết”.

Sau khi nói như thế, ông dập đầu xuống đất và khóc. Đức Liên Hoa Sinh nhìn ông rồi ban cho lời dạy sau đây:

“Thật là thiện duyên vô cùng khi con có tâm chí thành rung cảm từ đáy sâu trong trái tim. Nhà Vua Vĩ Đại, đừng sợ hãi về thời điểm của cái chết. Ta có một huấn thị cho con về đường tắt, nhờ nó, thậm chí ngay cả một kẻ tội đồ vĩ đại cũng có thể giác ngộ trước những người khác. Đó là một chỉ dẫn để tránh trạng thái trung ấm bardo. Vì vậy hãy nghe đây, Nhà Vua Vĩ Đại.

Đầu tiên, chúng ta đi vào mẫu thai do năng lực của nghiệp quả. Tiếp đó, chúng ta ở lại một thời gian ngắn trên cõi đất này. Vào lúc cuối, chúng ta sẽ chết và thân thể này sẽ nằm trên nền đất trong khi tâm thức thì đi du ngoạn đó đây bởi nghiệp lực. Tâm thức sẽ nhận lấy một thân thể khác giữa sáu loài chúng sinh, và tiếp tục trôi lăn trong sinh tử.

Thậm chí nếu chúng ta thành công trong việc sống trọn vẹn tới tận 100 năm cuộc đời, thì chúng ta cũng trải qua một nửa số thời gian này cho việc ngủ vào ban đêm như một xác chết. Trong khi mơ, chúng ta trải qua vô số niềm vui và đau khổ.

Trước khi chúng ta nhận lấy sự tái sinh từ người mẹ, cái chết là tài sản tự nhiên của chúng ta. Thế nhưng con người không nhớ tới cái chết của họ và kiểm soát các  loại hoạt động khác nhau của dục vọng mà cứ tranh đấu như thể là họ bất tử vậy.

Cái chết không đến vào một thời điểm ấn định; khi nào nó xảy đến với con là điều không chắc chắn được. Có nhiều cách để chết, và cái chết là không thể tránh khỏi.

Hãy nghe đây, Nhà Vua Vĩ Đại. Có 3 cách để chết: thượng, trung và hạ cấp.

  • Chết như một vị vua là khi ai đó như con, chết mà vẫn bị ràng buộc, gắn chặt vào những tài sản và vật sở hữu của mình; đó là cách chết hạ cấp. Do đó, vào lúc chết, hãy trở nên tự do khỏi những ràng buộc, bám chấp.
  • Chết như một người hành khất là chết mà không có chút ràng buộc dù mong manh nhất nào vào của cải và tài sản. Đó là cách chết trung cấp. Cũng có cách được biết như một con nai núi.
  • Chết trong sự cô tịch, tự do một cách tuyệt đối với ngay cả ý niệm của sự ràng buộc hay bám chấp, là cấp độ cao nhất để chết.

Hãy nghe đây, Nhà Vua Vĩ Đại. Vào lúc chết, có 3 cách để đạt tới giác ngộ:

  • Người ít khả năng hơn, hiện đời tích lũy công đức, trí tuệ thì đạt giác ngộ trong đời sau đó.
  • Người có khả năng trung bình trở nên quen thuộc với việc tu tập thì đạt tới giác ngộ trong bardo.
  • Người với khả năng cao nhất đã thành tựu chứng ngộ thì không cần đi qua giai đoạn bardo.

Chỉ dẫn đặc biệt này giúp con đạt tới giác ngộ mà không phải trải qua giai đoạn Bardo cận tử; nó là con đường tắt của Kim Cương thừa. Ta sẽ dạy con chỉ dẫn gốc rễ này trong 3 điểm:

  • Hãy xác quyết bản thể của vạn pháp là tính không. Như vậy con làm trống rỗng 6 cõi giới bên ngoài và tự do khỏi gốc rễ của nơi chốn tái sinh giữa 6 loài chúng sinh. 
  • Hãy xác quyết bản thể của nhận thức bên trong là tự tính tâm. Như vậy con làm trống rỗng những cánh cửa thai tạng của chúng sinh và tự do khỏi gốc rễ của từng loại tái sinh.
  • Hãy xác quyết bản chất của mọi hiện tượng nhờ việc chứng ngộ, nhận ra rằng nó chưa bao giờ sinh khởi. Như vậy con sẽ tự do khỏi gốc rễ của thiện và ác.

Ngài đã dạy như vậy.

(Lược trích ấn phẩm: “Những kho tàng từ chỏm núi bách xù”

Nguyên tác: “Treasures From Juniper Ridge”

Tác giả: Erik Pema Kunsang)

Chú thích:

(*) Bốn quán đỉnh bao gồm:

- Quán đỉnh Bình: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Thân và thành tựu Hóa thân

- Quán đỉnh Bí mật: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Khẩu và thành tựu Báo thân

- Quán đỉnh Trí tuệ: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Ý và thành tựu Pháp thân

- Quán đỉnh Ngữ tôn quý: giúp tịnh hóa các ám chướng Khí vi tế và thành tựu Thể tính thân.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2671037
Số người trực tuyến: