Đức Liên Hoa Sinh khai thị về 7 phẩm chất của pháp quy y | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Liên Hoa Sinh khai thị về 7 phẩm chất của pháp quy y

Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng mật điển” bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành giáo pháp của Đức Liên Hoa Sinh khi Ngài đến Himalaya vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen, ghi chép lại. Sau đây là một đoạn giảng pháp của Ngài dành cho công chúa Tsogyal:


Công chúa Yeshe Tsogyal

Công chúa Tsogyal hỏi Đức Liên Hoa Sinh: Kính bạch Ngài, quy y có những phẩm chất tôn quý nào?

Đức Liên Hoa Sinh trả lời: Quy y có 7 phẩm chất tôn quý:

1. Con được gia nhập chúng hội Phật tử. Khi đã quy y Tam bảo, con được gọi là một Phật tử. Nếu không quy y, con không ở trong chúng hội Phật tử cho dù con có tự xưng là một con người thánh thiện, một đại thiền giả, hay một vị Phật bằng xương bằng thịt.

2. Con trở thành một pháp khí hộ trì cho mọi lời nguyện như sự giải thoát của chính bản thân mình (ví dụ giới biệt giải thoát). Còn nếu con hủy phạm giới nguyện quy y thì mọi giới nguyện căn cứ trên đó đều bị hủy hoại. Để phục hồi, chỉ cần thiết lập giới nguyện quy y là đủ. Nghĩa là cúng dàng và thọ quy y trước sự hiện diện của Tam bảo là đủ.

3. Phát nguyện quy y Tam bảo làm giảm và tịnh hóa mọi nghiệp chướng đã tích lũy trong tất cả những đời quá khứ. Lại nữa, khi một cảm nhận đích thực về quy y xuất sinh trong con, mọi nghiệp chướng sẽ chấm dứt rốt ráo. Hơn nữa, nếu con quy y mọi lúc, mọi nơi từ đi, đứng, nằm, ngồi thì những nghiệp chướng sẽ hoàn toàn hết sạch. Nếu thỉnh thoảng quy y thì những nghiệp chướng đó sẽ giảm bớt.

4. Con sẽ tích lũy vô lượng công đức bao la như biển cả. Những phúc báo thế gian như đời sống trường thọ, khỏe mạnh, thân tướng uy nghi rạng ngời, sự giàu có về tài bảo…. đều xuất phát từ quy y. Sự giác ngộ tối thượng xuất thế gian cũng nhờ quy y.

5. Con sẽ vô nhiễm với sự tấn công của người và các loài phi nhân cũng như mọi chướng ngại trong đời sống này.

6. Con sẽ thành tựu bất kỳ điều gì con mong cầu. Khi tâm quy y chân thật khởi phát trong con, bất cứ điều gì con dự định đều không thể không thành. Niềm tin không thoái chuyển vào các đối tượng quy y sẽ giúp con đạt được mọi tâm nguyện như khi cần cầu một viên ngọc như ý.

7. Con sẽ không đọa lạc vào các cõi thấp, tái sinh với hoàn cảnh, số phận bất hạnh. Những số phận bất hạnh ám chỉ những nơi không có Phật pháp, giữa những nơi biên địa sơ khai. Trong giáo lý Đại thừa Kim cương thừa có nói rằng hành giả có thể giác ngộ chỉ trong thân này và trong đời này. Con cần từ bỏ tà kiến cho rằng chỉ quy y một lần là đủ. Con cần phải quy y trở đi trở lại ngày lẫn đêm. Điều này có nghĩa là không nghi ngờ gì, con sẽ nhanh chóng thành tựu giác ngộ nếu thực hành quy y với tâm chí thành tha thiết và kiên tâm. Làm được như vậy, con không cần thực hành nhiều giáo lý khác.

(Nguồn: “Giáo huấn Dakini”

NXB Thiện Tri Thức)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898157
Số người trực tuyến: