Hình thức bảo hiểm chắc chắn nhất | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình thức bảo hiểm chắc chắn nhất

Mặc dù bạn có thể đã tạo một số ác nghiệp trong hiện đời, tâm tích cực vào thời điểm lâm chung sẽ đảm bảo một tái sinh tốt đẹp. Chỉ khi tịnh hóa các bất thiện nghiệp, bạn mới nhận được sự đảm bảo này. Đây không phải là sự bảo đảm thông thường như những hình thức bảo hiểm thế gian với những cam kết viết bằng giấy mực. Các pháp thực hành tịnh hóa là sự đảm bảo chắc chắn về các nghiệp nhân thiện ẩn tàng bên trong để khi thời điểm cái chết cận kề, những nghiệp nhân thiện ấy trổ quả, giúp bạn có thể kiểm soát được tâm mình, để những tư tưởng tiêu cực như tham lam, sân giận, si mê không thể chi phối bạn.

Một trạng thái tâm tiêu cực không chấp nhận, đắm chấp vào con người hoặc tài sản hoặc sân giận với những gì chúng ta đang gặp phải sẽ kích hoạt những dấu ấn nghiệp xấu, thúc đẩy tâm chúng ta đến một tái sinh không an lành.

Để đạt được giác ngộ, điều quan trọng nhất là phải thực hành những pháp tu sám hối có năng lực tịnh hóa mạnh mẽ như các phương tiện thiện xảo trong Kim Cương thừa. Các bậc Thầy giác ngộ trải nghiệm rằng pháp thực hành tịnh hóa giúp các Ngài dễ dàng vượt qua chướng ngại phát sinh do các năng lượng tiêu cực và những dấu ấn của chúng trong tâm thức.

Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị  sẵn sàng cho cái chết mọi nơi, mọi lúc. Tất cả các giáo pháp về thực hành Bồ đề tâm, Cho và Nhận cần được thực hành trong suốt cuộc đời bạn. Hãy luôn ghi nhớ rằng cái chết là bất định, bạn có thể chết ngay bây giờ, bởi vậy, hãy phát tâm mãnh liệt tinh tấn tu tập.

Bạn cần biết làm thế nào để tịnh hóa các bất thiện nghiệp đã tạo, đồng thời tích lũy vô lượng công đức để tấn tốc đạt đến bến bờ giác ngộ thì mới mong giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi sinh tử, đưa họ cùng về bờ giác nhanh nhất.

Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, nếu ba hành động thuộc về thân nghiệp (sát sinh, trộm cắp, và tà dâm) và bốn hành động thuộc về khẩu nghiệp (nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời vô nghĩa) vì mục đích lợi ích cho chúng sinh, thì không được xem là phạm giới. Nếu làm những hành động đó với Bồ đề tâm thanh tịnh, trí tuệ vì lợi ích chúng hữu tình, bạn không tạo ác nghiệp. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng đối với các hành giả cao cấp đã chứng ngộ Bồ đề tâm tuyệt đối, chứng ngộ tính không. Bởi tâm các Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh.  Những gì các Ngài cần làm chỉ là lựa chọn con đường nhanh nhất đạt đến giác ngộ.

Đối với chúng sinh phàm tình, chúng ta cần rất cẩn trọng với 10 nghiệp về thân, khẩu và ý. Trong kiếp sống này, động lực chính của bạn phải là học Pháp và nỗ lực thực hành vì lợi ích chúng sinh. Làm các công việc Phật sự có hai nhiệm vụ chính, đó là: thực hành vì lợi ích chúng sinh và giúp hoằng truyền giáo pháp của Đức Phật. Bởi vậy, hãy nỗ lực tu tập vì lợi ích chúng hữu tình với Bồ đề tâm mạnh mẽ không thoái chuyển.

Pháp tu Kim Cương Tát Đỏa là một trong những pháp tu tịnh hóa có uy lực mạnh mẽ, có thể thực hành mọi nơi, mọi lúc nên rất phù hợp với xã hội hiện đại. Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là Đức Phật chủ về tịnh hóa. Ngài đã phát nguyện rằng dù chỉ còn sót lại một bất thiện nghiệp của chúng sinh chưa được tiêu trừ thì Ngài cũng sẽ không nhập Niết bàn. Như vậy, lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa bất thiện nghiệp của Ngài mạnh mẽ tới mức nếu trì tụng chân ngôn của Ngài, chúng ta sẽ được tịnh hóa trên mọi bình diện. Tu trì chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa tại đây)

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4208369
Số người trực tuyến: