Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bát Tuế Đẳng Thân tại Đại Bảo Tháp
Bức tượng Báo thân Phật Thích Ca Mâu Ni (Jowo Shakyamuni) Tôn tượng Jowo Shakyamuni (tức Phật Thích Ca Mâu...
Những hình ảnh xúc động trong Lễ Vu Lan Tự tứ tại Tịnh thất Tây Thiên
Từ thời Đức Phật còn tại thế, khi ba tháng an cư tu tập hoàn mãn, chư đệ tử xuất gia của Phật tập trung tại...
Thông bạch Chương trình lễ Vu Lan Tự Tứ 2018 tại Tịnh thất Tây Thiên
Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên xin trân trọng gửi tới Quý vị chương trình LỄ VU LAN TỰ TỨ 2018 do chư Ni Tịnh...
Noi theo hạnh nguyện của các tiền thân Đức Phật A Di Đà
Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi hiện thân thành đạo Vô thượng ở cội Bồ-đề, để rồi trở nên vị Giáo chủ...
Bạn có biết thế nào là “Xả ly bên trong”?
Thông thường, trong Đạo Phật, chúng ta vẫn thường đề cập tới thực hành hạnh xả ly. Đó là sự cởi bỏ tấm màn vô...
Có nên hẹn kiếp sau sinh về Cực Lạc?
Các hành giả tu theo những pháp môn duy trọng về tự lực, lập tâm trường cửu, quan niệm mỗi đời cứ tiến tu, dù...
“Cha đẻ” thuốc kháng sinh Pénicilline trải nghiệm nhân quả báo ứng
Đây là câu chuyện thực về nhân quả báo ứng ngay trong một đời, gắn với cuộc đời và sự nghiệp kiệt xuất của...
Quả báo nhãn tiền đối với người ưa thích câu cá
Câu cá là một hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Hãy thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó,...
Cộng nghiệp nói lời ác
Thuở xưa vua Liên Hoa Thật vào thành Vương Xá khất thực. Lúc đi vào cổng thành, ngài bị một con trâu cái vừa...
Viên mãn mọi tâm nguyện sở cầu khi vi nhiễu Đại Bảo Tháp
Một lần, Vua Trisong Detsen hỏi Đại Sư Liên Hoa Sinh: “Thưa Đại Sư! Xin Ngài nói cho chúng con biết về lợi...
Thực hành pháp tu sau khi đón nhận quán đỉnh trong Kim Cương thừa
Sau khi đã đón nhận quán đỉnh, cũng có nghĩa là đón nhận sự gia trì, bạn đã được dẫn nhập vào pháp tu, và...
Vì sao pháp trì danh niệm Phật lại phù hợp với thời hiện đại?
Một số hành giả niệm Phật thường lo sợ rằng niệm Phật là pháp môn thấp, không có khả năng giải thoát. Tuy...