Tại sao công đức tích lũy trong ngày vía Đức Phật Quan Âm lại nhân lên gấp bội? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tại sao công đức tích lũy trong ngày vía Đức Phật Quan Âm lại nhân lên gấp bội?

Đức Phật Quan Âm hiện thân cho lòng từ bi của mười phương chư Phật,

Chân ngôn Quan Âm hiện thân cho mọi chân ngôn,

Pháp Bồ đề tâm hiện thân cho tất cả công hạnh của chư Phật.

Hành trì Quan Âm Tự Tại giúp thành tựu hết thảy pháp môn, viên mãn hết thảy tâm nguyện.

Với bản nguyện này, Đức Phật Quan Âm đã từ chối nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện thân trong luân hồi khổ não cứu độ chúng sinh. Thệ nguyện của đức Quán Thế Âm là tùy loại ứng hiện thân tế độ tất cả chúng sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh trong đời sống hiện tại cũng như tương lai và sự giải thoát. Cho nên nguyện lực Ngài phát ra siêu việt chu kỳ vận hành vũ trụ thông thường.

Khi Ngài phát ra lời thệ nguyện như vậy thì cả 3 cõi đều hướng lên chư Phật Bồ tát và quy y. Ngài đã siêu việt 3 cõi, tức là đã điều phục chuyển hóa 3 cõi ở nơi tâm. Nhờ đó khi Đức Quán Thế Âm phát ra bản nguyện thì tam giới (toàn bộ cõi luân hồi) đều chấn động, quy hướng sự giác ngộ và việc này giúp tăng cường năng lượng. Trong thời điểm đó, dù ta chỉ làm một công hạnh dù nhỏ thì cũng như giọt nước hòa vào đại dương, mỗi thiện hạnh của thân khẩu ý cũng đều mang lại lợi ích và công đức nhân lên gấp bội do tương ứng với các công hạnh giác ngộ của Đức Phật Quan Âm. Đó cũng là lý do trong kinh Phật  nhấn mạnh vào ngày vía Phật và Bồ tát để tất cả mọi người có cơ hội tích lũy công đức và hội tụ những điều an lạc cát tường.

Năng lực Chân ngôn Lục Tự Đại MinhOm Mani Padme Hung”

Chân ngôn Lục tự nêu biểu tâm đại bi và ân đức gia trì của tất cả chư Phật, Bồ-tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, Đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quán Thế Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, và chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh túy tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình chúng sinh. Nếu Thượng sư Liên Hoa Sinh là bậc Thượng sư quan trọng nhất trong truyền thống Kim Cương Thừa, thì Quán Tự Tại là vị Phật Bảo hộ quan trọng nhất cho hành giả Kim cương thừa. Chân ngôn Lục Tự đại minh OM MANI PADME HUM nêu biểu cho  lòng bi mẫn của Phật, đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả Phật tử, từ lứa  trẻ thơ mới biết nói đến những bậc  cao niên theo truyền thống Kim Cương thừa.

Theo kinh điển Đại thừa, chính Đức Quán Tự Tại đã cúng dàng lên Đức Phật câu chân ngôn Lục tự Đại Minh này, và Đức Phật trở lại giao phó cho Ngài Phật sự cao quý đó, đặc biệt là cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ nạn trên con đường tiến đến giác ngộ. Vào lúc ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi các ngài, trái đất chấn động, và không trung vang lên âm thanh OM MANI PADME HUM HRIH.

Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của 5 bộ Phật và tinh túy trì giữ bí mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của 6 chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh Ba la mật tuyệt hảo và là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu đem lại phúc lợi và an bình cho tất cả chúng sinh và là con đường giác ngộ và giải thoát. Chỉ nhờ tu tập 6 chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ siêu việt tinh túy của hết thảy các pháp) hành giả có thể đạt được quả vị Vô học và trở thành bậc giải thoát hướng dẫn chúng sinh.

Dù một lần được nghe chân ngôn này vào lúc chết, loài kiến và các động vật sẽ thoát khỏi thân nghiệp báo và tái sinh trong cõi tịnh độ. Việc trì niệm 6 chữ chân ngôn này, giống như mặt trời tỏa chiếu trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu và chướng ngại mà hành giả đã tích lũy từ vô thủy trong luân hồi được  tịnh hóa và tiêu trừ, đến giây phút lâm chung sẽ được vãng sinh vào cảnh giới tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này hành giả có thể đạt được tam học văn, tư, tu. Tất cả các pháp sẽ xuất hiện là pháp thân và cánh cửa kho tàng công hạnh lợi ích chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ giúp hành giả không bị trôi dạt nơi  cánh cửa tái sinh của 6 đạo luân hồi và sẽ đạt được quả vị Ba la mật, đồng thời  tịnh hóa tất cả nghiệp nhiễm ô, phiền não đau khổ, các thói quen tập khí  xấu và chuyển hóa tất cả hiện tướng bên ngoài thành cảnh giới tịnh độ của Tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn Đại bi Lục tự đại minh là không thể đo lường và nghĩ bàn.

Chân ngôn bí mật "OM MANI PADME HUNG" là hiện thân tất cả năng lực từ bi, trí tuệ và công hạnh của Đức Quan Âm tôn quý, Ngài chính là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. 

Tham khảo thêm

Công đức trì tụng chân ngôn Lục Tự Đại Minh trong ngày vía Quan Âm

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4208346
Số người trực tuyến: