Đầu năm tu Quan Âm trì tháp - Đánh thức diệu lực tâm Từ bi và Trí tuệ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đầu năm tu Quan Âm trì tháp - Đánh thức diệu lực tâm Từ bi và Trí tuệ

Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam và cũng là của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, những ngày đầu năm mới là thời khắc hết sức quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu mới mẻ, một năm mới đang đến với những hy vọng nguyện cầu về những điều tốt lành trong cuộc sống. Vì vậy, mọi người đều hướng tới và chuẩn bị cho ngày đầu năm mới với một tâm thế tích cực, tin rằng những gì mình làm trong những ngày này sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới cả năm.


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dạy rằng, theo vận hành vũ trụ, 15 ngày đầu năm được coi là những ngày cát tường linh thiêng nhất, và là dịp hy hữu trong cả năm để tích lũy vô lượng công đức, hay ngược lại, vô lượng bất thiện nghiệp - tùy theo hành động tích cực hay tiêu cực trong thời gian này của mỗi chúng ta. Đây là những ngày tưởng niệm việc Đức Phật thị hiện thần thông để chuyển hóa tâm những người không tin vào quy luật nhân quả. Bởi thế tháng Giêng được gọi là “Tháng của những điều kỳ diệu”. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này, tích lũy công đức bằng cách không làm hại bất kỳ chúng sinh nào, hướng những ý nghĩ, tâm nguyện tích cực và tình yêu thương tới tất cả chúng sinh mẹ.

Ngoài những việc làm thiện hạnh như giữ ngũ giới, phóng sinh, cúng dàng bố thí, đi chùa lễ Phật nhiễu tháp… thì đặc biệt, việc thực hành tu tập pháp tu Quan Âm sẽ giúp chúng ta tích lũy vô lượng vô biên công đức.

Đức Quan Âm là Đức Phật lừng danh của Tình yêu thương vô điều kiện, tinh thần vô úy và diệu lực không thể nghĩ bàn luôn lắng nghe, quán chiếu và ban trải tình yêu thương hướng tới vô lượng khổ não hữu tình để cứu khổ ban vui, viên mãn mọi tâm nguyện cho chúng sinh, dù là các tâm nguyện thế gian hay xuất thế gian. Tình yêu thương và tâm từ bi của Đức Quan Âm là lòng bi mẫn của mười phương chư Phật. Ngài chính là vị Phật giác ngộ vô thượng với tình yêu thương, lòng bi mẫn và trí tuệ toàn tri.

Khi chúng ta cầu nguyện và tu tập Đức Quan Âm với tâm chí thành tha thiết, chúng ta có thể cảm nhận trải nghiệm tâm Từ Bi, tình yêu thương vô điều kiện của Ngài hiển diện tràn ngập trong tâm ta. Khi đó cũng chính là lúc tâm ta được đánh thức với Tình Yêu thương vô điều kiện của Đức Quan Âm hướng về chúng sinh và toàn bộ vũ trụ.

Nhưng tại sao việc tu tập trải nghiệm phẩm chất tâm Từ bi Trí tuệ của Đức Quan Âm lại vô cùng cần thiết, đặc biệt trong thời khắc đầu năm mới? Lý do bởi vì, tất cả hạnh phúc trên thế giới đến từ mong nguyện hạnh phúc vì người khác. Tất cả khổ đau trên thế giới đến từ mong muốn vị kỷ chỉ lo hạnh phúc cho riêng mình. Sự thật là chúng ta đã và đang phải chịu vô số khổ đau, chìm đắm trôi lăn trong luân hồi, sinh ra và chết đi hàng vô lượng vô số kiếp. Sự khổ đau bao trùm toàn bộ mọi khía cạnh của đời sống gồm thân, tâm và cảnh. Chúng ta luôn mong muốn hạnh phúc an vui nhưng lại luôn phải chịu đựng sự bất như ý và đau khổ trong cuộc sống. Hạnh phúc và niềm vui mà chúng ta nếm trải đều vô thường giả tạm và là nguyên nhân của những khổ đau nối tiếp sau đó. Tất cả đều là do chúng ta thiếu Từ bi, Trí tuệ, chúng ta yêu thương vị kỷ sai lầm, chúng ta chưa trưởng dưỡng được tình yêu thương vô điều kiện của Đức Quan Âm. Ngược lại, khi đã hiểu được điều này, chúng ta biết rằng tình yêu thương chân chính là nền tảng, là điều kiện không thể thiếu cho một cuộc sống hạnh phúc an vui vững bền cho bản thân và cho mọi loài hữu tình. Hơn nữa, Tình yêu thương, phẩm chất Quan Âm chính là tự tính tâm ta. Tình yêu thương là cốt tủy và bản chất của thế giới và mọi chúng sinh, hiểu biết và trải nghiệm về tình yêu thương chân thật là cách nhận ra tự tính của chúng ta. Khi chứng ngộ được tự tính, ta đạt được giải thoát giác ngộ, vĩnh viễn xa lìa khổ đau, đạt được hạnh phúc chân thật rốt ráo.Khi đó, chúng ta được như Đức Quan Âm, có đủ mọi năng lực, diệu dụng, tự tại vô ngại siêu việt không còn sợ hãi khổ đau và có thể cứu giúp chúng sinh thoát khỏi sợ hãi khổ đau.

Thực hành pháp tu tập Đại Bi Quan Âm thù thắng trong những ngày đầu năm mới công đức sẽ tăng trưởng hàng trăm nghìn lần. Có nhiều phương pháp tu tập khác nhau như thờ phụng, lễ  bái, xưng tán danh hiệu Ngài, trì tụng Kinh Phổ môn, sám hồng danh Quan Âm… Theo Mật thừa, chúng ta có thể tu trì theo Nghi quỹ giản lược, kết hợp với Pháp Trì Tháp. Vì Bảo Tháp là sự hiển bày Tâm Giác ngộ, Chân Ngôn Quan Âm là Khẩu Giác Ngộ, Đức Quan Âm là Thân Giác Ngộ, thực hành trì Tháp hay sự hợp nhất của Thân – Khẩu – Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng. Mật điển dạy rằng: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Phật Quan Âm giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”.  Về việc trì Tháp, Đức Phật cũng dạy: “Ai có những tâm nguyện như cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại hãy đến nơi thanh tịnh họa hình Bảo tháp lên cát và bắt đầu trì tụng Chân ngôn cho đến khi thấy dấu hiệu thành tựu. Hoặc nếu như không đến được những nơi linh địa, thì có thể ngay tại nơi thanh tịnh trong tư gia, họa hình Bảo Tháp trên giấy rồi điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ của người trì Tháp sẽ đều thành tựu viên mãn!”.

Bạn hãy tải Hướng dẫn tham gia Pháp hội ngay bây giờ để đón nhận trọn vẹn gia trì cát tường!

Để công đức tăng  trưởng lên gấp bội, hãy cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương với việc tham gia Pháp hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2018, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2018.
Khai đàn: Đầu tháng 1 Â.L Mậu Tuất, tạ đàn: vào khóa Đại lễ cầu an nhằm ngày vía Đức Phật Quan Âm từ ngày 16/3 - 18/3/2018 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Tóm lại, thức tỉnh tình yêu thương trong mỗi chúng ta và cúng dàng tình yêu thương lên tất cả chúng sinh là một việc làm vĩ đại, khởi dậy tiềm năng và ý nghĩa thực sự của mỗi người. Khi tình yêu thương được chan chải, tâm hồn rộng mở tới hết thảy chúng sinh, chúng ta sẽ tự nhiên đạt được niềm an vui hỷ lạc trong tâm, cuộc sống an bình viên mãn và rốt ráo chúng ta chứng ngộ được tự tính Quan Âm mang lại lợi ích giải thoát cho vô lượng khổ não hữu tình.
Vô Úy, Lập Xuân, Mậu Tuất 2018

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4072035
Số người trực tuyến: