Bài giảng Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài giảng Phật pháp

Được viết: 05-15-2017
Là người con Phật, chúng ta cần phải biết về danh xưng của Đức Phật để phát khởi tâm rung động chí thành khi nghe danh hiệu Ngài và trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc vào bậc Thầy gốc của tất cả chúng sinh ở cõi Ta bà. Hiểu về 10 danh hiệu của Đức Phật để trong từng phút giây của cuộc sống, chúng ta mới có thể dâng niềm tri ân lên Ngài và tin rằng Đức...
Được viết: 05-09-2017
Muốn thụ hưởng vị ngọt trong phương pháp giải thoát của Đức Phật, không gì hơn là  nỗ lực thực tập những lời giáo huấn của đức Như Lai. Làm được bao nhiêu, thể nghiệm được bấy nhiêu. Người bình thường, hơn phân nửa là “nói hay làm dở”, “nói được làm không được”. Trong đó, người thông minh chiếm đa số. Những người này phần nhiều đều được học...
Được viết: 04-25-2017
Mượn cuộc sống hư ảo, thực tâm tu hành, mưu cầu lợi ích cho chúng sinh, đồng thời xây dựng tiền đồ tốt cho mình, đây mới là phước đức và trí tuệ chân thật mà thường hằng. Trên lập trường trí tuệ của nhà Phật, mọi thứ trên thế gian, bao gồm cả vợ con, nhà cửa, đều là thứ tạm thời, hư ảo, chẳng chắc thật. Nhưng, hàng phàm phu chúng ta cần phải...
Được viết: 04-19-2017
Chúng ta đều là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu dày, nhưng có tâm học tập theo chư Phật, Bồ-tát, lúc nào cũng động viên khuyến khích mình, con ma lười biếng sẽ tức tốc cuốn gói. Nhiều người khi tham gia pháp hội, mỗi lần đọc văn phát nguyện hoặc kệ sám hối, không cầm được nước mắt. Ấy là do cùng tu tập chung với đại chúng, năng lượng tu tập...
Được viết: 04-12-2017
Chúng ta học Phật pháp, chính là học tập trí tuệ của Đức Phật, phân biệt rõ duyên khởi của phiền não, để đối diện với nó, xử lí nó và buông bỏ nó. Chúng ta sống trên thế gian, ít nhiều cũng thể nghiệm phiền não như thế nào, nhưng không phải ai ai cũng thể nghiệm giống nhau. Do đó, mới có chuyện ông nói ông có lí, bà nói bà có lí, nếu ai cũng...
Được viết: 04-02-2017
Có những người theo đuổi hạnh phúc và những người tạo nên hạnh phúc. ~ Ralph Waldo Emerson ~ Việc chúng ta bắt đầu tư duy để hiểu về tâm là một dấu hiệu tốt. Hành động đó sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu chúng ta tìm hiểu tiếp về cội nguồn hạnh phúc và khổ đau. Song như vậy vẫn chưa đủ, tri thức ấy cần được thấm nhuần vào tâm ta. Chắc bạn cũng...
Được viết: 03-28-2017
Nghi lễ Quán đỉnh Jangwa Chuyển di tâm thức (cầu siêu) Trong truyền thống Kim Cương thừa, nghi lễ Quán đỉnh Jangwa thường được các bậc Thầy Kim Cương Thượng sư thực hiện một cách vô cùng tỉ mỉ, kỹ lưỡng và cẩn thận. Ngoài các nghi lễ triệu linh tiếp linh, tắm vong thông thường, hương linh được triệu thỉnh đến trước đàn tràng, nhờ năng lực quán...
Được viết: 03-28-2017
Mục đích chính của Đạo Phật là để giúp mỗi người có thể trưởng dưỡng, khai mở được tất cả phẩm chất tốt đẹp như lòng từ bi, bác ái, tình yêu thương, trí tuệ giác ngộ ngay trong tâm mình. Chỉ khi chúng ta trưởng dưỡng được những phẩm hạnh này thì thế giới mới có thể an bình, hạnh phúc. Nếu thân tâm lúc này còn đầy nghiệp chướng nhiễm ô, tham, sân,...
Được viết: 03-21-2017
"Đức Phật luôn dạy về sự bình đẳng không chỉ giữa nam giới và nữ giới mà mọi loài, mọi vật, đều cần được đối xử bình đẳng, công bằng" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chia sẻ. Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam đã diễn ra tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc trong ngày 16/03 vừa qua. Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ là sự...
Được viết: 03-12-2017
Việc thụ nhận quán đỉnh cũng giống như việc gieo một hạt giống trong tâm thức để trong quá trình sau này, khi hội đủ nhân duyên, hạt giống đó sẽ nảy mầm thành quả Giác ngộ. Các nhân duyên được trưởng dưỡng qua quá trình tham học kinh luận, miên mật thực hành giáo pháp được trao truyền và đặc biệt là việc trì giữ trọn vẹn Tam Muội Da giới một cách...

Trang

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 783248
Số người trực tuyến: