Bài giảng Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài giảng Phật pháp

Được viết: 06-05-2018
Kim Cương thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thông thường, khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta được xem như đã có những hiểu biết và nền tảng căn bản về Tiểu thừa và Đại thừa. Kim Cương thừa cũng được biết đến như pháp môn Phật giáo tiến đến giác ngộ nhanh nhất và cũng uy lực và bí...
Được viết: 06-01-2018
Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng mật điển” bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành giáo pháp của Đức Liên Hoa Sinh khi Ngài đến Himalaya vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen, ghi chép lại. Sau đây là một đoạn giảng pháp của Ngài...
Được viết: 05-30-2018
Bấy giờ nơi rừng Ta La, trong đại chúng có một vị đại Bồ Tát tuổi còn trẻ, vốn là người trong tụ-lạc Đa La, họ Đại Ca Diếp giòng Bà La Môn, do thần lực của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, cung kính nhiễu Phật, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Nay con có chút việc muốn bạch hỏi, xin đức Thế Tôn hứa khả cho...
Được viết: 05-26-2018
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm thứ hai có một đoạn kệ dạy về công đức họa vẽ hình tượng Phật dù vô tình hay hữu ý như sau: Vẽ tượng Phật rực rỡTrăm tướng phước trang nghiêmTự làm hoặc bảo ngườiĐều đã thành Phật đạo.Nhẫn đến trẻ em chơiDùng cỏ cây hoặc bútHoặc lấy móng tay mìnhMà vẽ nên tượng PhậtNhững hạng người như thếLần lần chứa công...
Được viết: 05-25-2018
Vị đại thí chủ (dayaka) quan trọng nhất thời Đức Phật còn tại thế là ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), một trưởng giả triệu phú. Tên tộc của ông là Sudatta (Tu Đạt). Về sau, do lòng quảng đại vô song của ông, người đời tặng ông danh hiệu Anathapindika, có nghĩa là "nuôi ăn những người không được giúp đỡ", hay "trợ cấp những kẻ cô đơn hiu quạnh"....
Được viết: 05-23-2018
Hôm ấy toàn rừng Ta La bỗng đổi màu trắng như lông bạch hạc. Trên hư không tự nhiên có tòa nhà thất bửu, dưới tòa nhà có ao suối mọc đầy hoa sen xinh đẹp, như vườn hoan hỉ ở Thiên cung Đao Lợi. Cả rừng Ta La cũng biến thành trang nghiêm xinh đẹp khác thường. Vua trời Đế Thích, cũng như Tứ Thiên Vương, và chư thiên trong cõi Dục giới đều đem...
Được viết: 05-20-2018
Khi Đức Phật còn tại thế, vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, là người đã dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là tôn tượng Phật đầu tiên được kiến tạo trên cõi nhân gian. Nhân duyên vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật Sau thời gian gần 49 năm thuyết pháp độ sinh, trong một mùa an cư 90 ngày (có lẽ là...
Được viết: 05-16-2018
Một mùa Phật đản nữa lại về. Đây là mùa của tu tập tích luỹ công đức và trí tuệ để tri ân Đức Phật, giáo pháp và công hạnh của Ngài đã giúp đỡ chúng sinh và chính mỗi Phật tử trên con đường chiến thắng khổ đau luân hồi, thành tựu hạnh phúc giác ngộ. Những công đức mà bạn tích luỹ qua việc thực hành Phật Pháp, làm các thiện hạnh, bố thí cúng dàng,...
Được viết: 05-14-2018
Thông thường, trong một Đại lễ quán đỉnh, nhiều phần quán tưởng và nghi lễ khác nhau như Quy y, phát nguyện Trì giữ Tam muội da và tịnh hóa thân, khẩu, ý được thực hiện. Có thể bậc Kim cương Thượng sư sẽ giới thiệu về các đề mục này ngay từ đầu, hoặc giải thích vào thời điểm thích hợp sau đó. Quán tưởng trong phần chính của nghi lễ quán đỉnh wang...
Được viết: 05-10-2018
Trong kinh Phật dạy rằng: “Một niệm ác của vua Diêm Vương sinh ra đủ các việc trong địa ngục. Tự thân Diêm Vương chịu khổ cũng không thể kể xiết”. Diêm La Đại vương xưa kia là vị Tỳ sa quốc vương, nhân vì cùng với Duy Đà thủy chúa chiến đấu thất bại, bèn lập thệ nguyện: “Nguyện ta đời sau làm chủ ngục trị tội nhân vậy”. Mười tám vị đại thần và...

Trang