Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche cùng chư Tăng Ni Phật tử tại Ladakh đồng hành với Pháp hội Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp. | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche cùng chư Tăng Ni Phật tử tại Ladakh đồng hành với Pháp hội Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.

Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đã chủ trì các khóa trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hung tại Naro Potang, Ladakh cùng với sự tham gia của chư Tăng Ni Phật tử từ Leh - Ladakh.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5952455
Số người trực tuyến: