Tin tức hoạt động | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức hoạt động

Được viết: 06-17-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN - Ngày 20/06/2024 Khóa tu QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN được tổ chức định kỳ vào ngày Rằm hàng tháng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Ngày Rằm là thời gian vũ trụ và năng lượng rất thuận lợi với hành giả trong việc tu tập thiền định. Ngày rằm cũng là ngày năng lượng cao nhất của tháng, cho nên...
Được viết: 06-15-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Dược Sư Lần Thứ 24 diễn ra vào ngày 14/06/2024.
Được viết: 06-06-2024
[THÔNG BÁO] PHÁP HỘI DƯỢC SƯ CẦU AN LẦN THỨ 24 - Ngày 14/06/2024) --- "Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư" Tháng 6 (thứ 6, ngày 14/06/2024) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên là Khóa chuyên tu quan trọng, giúp tịnh hóa nghiệp chướng, chữa lành thân tâm và viên mãn các tâm nguyện. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 14/06/2024 - tức ngày vía Phật Dược Sư,...
Được viết: 06-06-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 14 diễn ra vào ngày 02/06/2024.
Được viết: 06-06-2024
[THÔNG BÁO] Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 14 - Ngày 02/06/2024 Thời gian: ngày 02/06/2024 - Chủ Nhật (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) Địa điểm: tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Quý vị đăng ký tham dự tại đây: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien --- CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến): - 17h00: Phật tử vân tập tại Đại...
Được viết: 05-26-2024
Chân dung Bậc Giác ngộ - Ước nguyện thanh cao mạnh mẽ từ thuở thiếu thời Bằng tấm lòng của kẻ yêu thơ, trọng Đạo, Nhà giáo ưu tú Vũ Dương Quỳ đã viết lên cảm xúc chân thật khi có phúc duyên được hạnh ngộ Hòa thượng Thích Viên Thành và đọc những vần thơ Ngài chấp tác trong “Thiền môn thi ký”. Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị lời...
Được viết: 05-25-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên ngày Tam hợp tháng Vesak diễn ra trong ngày 22/05/2024.
Được viết: 05-19-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN NGÀY TAM HỢP Ngày 22/05/2024 --- Khóa tu QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN ngày 15 tháng 4 Â.L (tức 22/05 DL) vô cùng đặc biệt vì nhằm đúng ngày TAM HỢP, là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Đây là thời điểm có năng lượng hội tụ mạnh mẽ nhờ các phẩm chất giác ngộ, công đức...
Được viết: 05-19-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những Hình ảnh đẹp về Pháp Hội Dược Sư Phật Đản diễn ra trong ngày 15/05/2024 vừa qua.
Được viết: 05-18-2024
[THÔNG BÁO] PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THÁNG PHẬT ĐẢN - Ngày 15/05/2024 Tháng Đại Cát Tường Saka Dawa Duchen là khoảng thời gian linh thiêng nhất trong một năm, kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng, đó là: Đức Phật Đản sinh, Đức Phật Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn Vì thế, không nên lãng phí thời gian. Hãy tinh tiến thực hành tiêu trừ các ác nghiệp tham, sân...

Trang