Văn thơ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Văn thơ

Được viết: 02-18-2024
Thầy là  từ bi Bồ Tát hiện xuống bên con Thầy là giọt mưa giọt nắng rực thắm muôn hoa Cho con giáo pháp Mật Tạng hôm nay Cho con nối tiếp truyền thừa Drukpa Thầy sánh hơn ngàn khơi! Thầy là vầng dương toả sáng sưởi ấm muôn nơi Thầy là hương sen thơm dịu ngát không gian Câu kinh tiếng pháp Thầy dành cho con Cho con khai sáng phát Bồ Đề tâm Thầy...
Được viết: 07-08-2023
Đến  Bài chứng đạo ca được sáng tác bởi một bậc Thượng sư Kim Cương Thừa trong  quá trình hành trì nhập thất tu tập nơi thâm sơn  Tây Thiên hơn mười mấy năm về trước. Bài ca họa lên không chỉ bức tranh tú lệ mô tả cảnh sắc thanh nhã, thoát tục của vùng linh địa Tây Thiên mà chính là cảnh giới của tâm giác ngộ siêu việt niết bàn và sa bà. ‘Đến’...
Được viết: 05-18-2016
Tác phẩm "Bút ký bên cửa trúc" Tác giả: Chu Hoành Đại sư Dịch giả: Thích Viên Thành
Được viết: 05-18-2016
Tập thơ: Thiền môn thi ký Tác giả: Hòa Thượng Thích Viên Thành
Được viết: 04-19-2016
Hương đèn tràng hoa màu sắc hương thơm bao đậm đà Với lòng thành kính xin được kính dâng lên trên Thầy Phẩm vật tuy bé nhưng chúng con xin một lòng dâng Nhớ ơn khai đạo truyền Mật giáo chúng con Nhân ngày học Pháp ánh sáng Chân Như luôn chan hoà Kính bậc Đại giác chúng con xin quy y tâm thành Thầy luôn khải giác cho chúng con tan mọi lầm mê Dứt...
Được viết: 04-18-2016
Tây Thiên cõi ấy chân truyền Non mây, xứ Phật, một miền cỏ hoa Lâm tuyền rực sắc cà sa Ni chúng vân tập xuất gia tu hành   Mạn đà la Bảo Tháp Tòa Uy nghiêm ba cõi sáng lòa trí quang Gia trì nương tựa Pháp Vương Ngũ Trí Phật hiện, thập phương vui mừng   Chân ngôn bay bổng mây ngàn Bản tôn giới hội Pháp vàng tán dương Kim cương giới Ba Bảy Tôn Nhân...