Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn

Được viết: 10-28-2015
Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đã chủ trì các khóa trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hung tại Naro Potang, Ladakh cùng với sự tham gia của chư Tăng Ni Phật tử từ Leh - Ladakh.  
Được viết: 10-27-2015
Các Phật tử tại Drukpa Hamburg (Đức) và Drukpa Paris (Pháp) cùng tham gia Pháp hội tỷ biến chân ngôn Om Mani Padme Hung với Phật tử trên Thế giới và Việt Nam. Drukpa Hamburg Drukpa Paris
Được viết: 10-27-2015
Chương trình khóa lễ Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp ngày 27/10/2015: - Màn trống Thiên Âm Thiên Thủ - Cúng dường Hỏa tịnh - Quán đỉnh Vajrasattva, khẩu truyền và ban gia trì đặc biệt Ngũ Bộ Hoàng Tài Bảo Thiên Jambhalas  - Đại lễ Tạ đàn hoàn thành tích lũy Một tỷ biến Chân Ngôn - Cúng dường Grand Ganachakra - Vi nhiễu Tháp và cúng...
Được viết: 10-26-2015
Chư Tăng tại Tự viện Druk Thupten Sangag Choeling và Drubgyud Thoesamling, Ấn Độ cùng đồng hành với Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.
Được viết: 10-25-2015
Phật tử Drukpa tại đất nước Mexico và Brasil cùng tham gia Pháp hội Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.
Được viết: 10-23-2015
Phật tử Drukpa tại Malaysia (Drukpa Kuala Lumpur và Drukpa Penang) cùng tham gia Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp với nhân dân và Phật tử Việt Nam. "We, shangha of Drukpa Kuala Lumpur, join Drukpa Viet Nam in reciting the completion of one billion Avalokiteshvara mantra (Om Mani Padme Hum) for Universal Peace and Harmony".
Được viết: 10-23-2015
Các Phật tử Drukpa Taiwan đang nỗ lực cùng tích lũy công đức với Pháp hội TỶ BIẾN CHÂN NGÔN - ĐẠI THÀNH TỰU PHÁP tại Việt Nam.  
Được viết: 10-21-2015
Chư Ni tại Tự viện Druk Amitabha, Nepal đồng hành cùng Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.
Được viết: 10-16-2015
Các thành viên Drukpa Hong Kong cùng trì tụng chân ngôn đóng góp cho Pháp Hội Tỷ Biến Chân Ngôn We, Sangha of Drukpa Hong Kong, join Drukpa Viet Nam in reciting the completion of one billion Avalokiteshvara mantra (Om Mani Padme Hum), for Universal Peace and Harmony. We have arranged group chanting of Avalokiteshvara mantra on this coming...
Được viết: 10-15-2015
Ngày 14/10/2015, Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Trí Tuệ Văn Thù và pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ được cử hành trang nghiêm tại Quan Âm Tu Viện, Quận Phú Nhuận, TP HCM với sự hiện diện và gia trì thù thắng của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa cùng tăng...

Trang