Hình ảnh Pháp hội Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 27/10/2015. | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh Pháp hội Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 27/10/2015.

Chương trình khóa lễ Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp ngày 27/10/2015:
- Màn trống Thiên Âm Thiên Thủ
- Cúng dường Hỏa tịnh
- Quán đỉnh Vajrasattva, khẩu truyền và ban gia trì đặc biệt Ngũ Bộ Hoàng Tài Bảo Thiên Jambhalas 
- Đại lễ Tạ đàn hoàn thành tích lũy Một tỷ biến Chân Ngôn
- Cúng dường Grand Ganachakra
- Vi nhiễu Tháp và cúng dường 100.000 đèn.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5274105
Số người trực tuyến: