Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 08-20-2015
Sau khi xuống núi, Đức Pháp Vương và Tăng đoàn đã cử hành Đại pháp hội quán đỉnh A Di Đà và Phật Dược Sư, cầu nguyện cho Đại Bảo tháp Tây Thiên, một ngôi Bảo tháp đang được xây dựng ở chân núi  
Được viết: 08-20-2015
Ngay sau khi thăm chùa Hà Tiên, Đức Pháp Vương cùng tăng đoàn đã đến Tây Thiên. Trong 2 ngày tại Tây Thiên Tịnh thất và chùa Tây Thiên Phù Nghì, Tăng đoàn đã thực hiện các nghi lễ Quy Y, Hộ pháp Mahakala, Changwa chuyển di tâm thức, Sengey Tsewa, pháp quán đỉnh pháp tu mở đầu Ngondro, 100 Bản tôn Hiền hòa và Hàng phục.  
Được viết: 08-18-2015
Hình ảnh đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tham dự và gia trì cho buổi lễ động thổ công trình hồ Hương Thủy và bổ nhiệm trụ trì Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 10/12/2014.

Trang