Thư viện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thư viện

Được viết: 08-22-2015
VỊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG TRẺ TUỔI VÀ NHÂN DUYÊN VỚI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
Được viết: 08-20-2015
Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên 12-04-2014
Được viết: 08-20-2015
Lễ Tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2014 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
Được viết: 08-18-2015
Đại Bảo Tháp Tây Thiên - Tam Đảo
Được viết: 08-18-2015
Sáng ngày 12/05/2014, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa cùng tăng đoàn đã đến viếng và cầu nguyện mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến - Quảng Bình.

Trang