Tủ sách Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tủ sách Phật pháp

Được viết: 08-09-2016
Giải trình ý nghĩa Vu Lan HT. Thích Phước Sơn Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn
Được viết: 07-25-2016
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sài Gòn 1991- PL 2535  
Được viết: 07-24-2016
Bardo - Hành trình liễu sinh thoát tử Hộ niệm người lâm chung Nhà Xuất Bản Tôn giáo, 2014
Được viết: 07-11-2016
Chữ "Hiếu" trong đạo Phật HT. Thích Thiện Siêu HT. Thích Minh Châu Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh
Được viết: 07-05-2016
MỤC LỤC QUYỂN 1 TU TÂM 1. Tu là cội phúc 2. Tu tâm 3. Tu và Tâm 4. Tâm Vương 5. Tâm Sở 6. Căn bản phiền não 7. Tùy phiền não 8. Thiện tâm sở 9. Điều Cốt Yếu Nhất Là Hằng Ngày Chúng Ta Nên Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình.   QUYỂN 2 DƯỠNG TÍNH I. Phần Mở Đầu: Vấn đề Tu Tâm và Dưỡng tính khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào ? II...
Được viết: 06-11-2016
"Đức Phật và Phật pháp" HT. Narada Phạm Kim Khánh dịch  
Được viết: 06-07-2016
"Phật Học Phổ Thông" Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997
Được viết: 05-31-2016
"Cuộc đời của Đức Milarepa" Dịch giả: Lobsang P. Lhalungpa Nguyên tác: "The Life of Milarepa", 1993 Nguồn: Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000
Được viết: 05-26-2016
Pháp Bảo Của Sự Giải Thoát Gems of Dharma, Jewels of Freedom Cẩm nang kinh điển, xác thực và dễ hiểu của Phật giáo Đại thừa của Đại Bồ Tát Tây Tạng thế kỷ 12 Jé Gampopa Bản dịch Anh ngữ từ tiếng Tây Tạng của Ken và Katia Holmes dựa trên những giảng nghĩa chi tiết theo truyền thống của Dòng Kagyü Thanh Liên dịch sang Việt ngữ Quyển sách này xin được hiến dâng cho Akong Rinpoche, bậc chứng ngộ đã thực hiện mọi phương diện có thể có cho tác phẩm này, cho tất cả các vị Đạo sư dòng Kagyü, đặc biệt là Khenchen Thrangu Rinpoche và Khenpo Tsultim Gyamtso Rinpoche, về những giải thích trong trẻo như pha lê, và cho Đức Gyalwang Karmapa thứ XVI, một nguồn cảm hứng và mẫu mực cho tất cả chúng con. Nguyện Đức Gyalwang Karmapa thứ XVII Urgyen Thinley và tất cả những bậc có ý hướng mang lại chân lý và an bình cho thế giới được an khang, trường thọ và thành công trong những hoạt động bi mẫn của các ngài.   

Trang