Video sự kiện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Video sự kiện

Được viết: 04-27-2016
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị màn múa rồng và múa quạt do chư Ni Tây Thiên thực hiện tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây thiên
Được viết: 04-04-2016
Accumulation of Great Compassion One Billion Avalokiteshvara Mantra for World Peace and Prosperity  
Được viết: 04-04-2016
Trong truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa phổ biến tại các quốc gia vùng Himalaya như Ấn độ, Nepal, Bhutan, các Đại bảo tháp được kiến lập theo kiến trúc Mandala tạo không gian liên tưởng rộng lớn, gỡ bỏ khoảng cách che chướng giữa chúng sinh trong luân hồi và cảnh giới Tịnh độ nhằm chấm dứt sự đau khổ của con người để thành tựu giác ngộ. Vì thế...
Được viết: 10-31-2015
Kênh truyền hình VTC16 đưa tin về Khóa lễ tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp do Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa chủ trì tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Trang