Ý nghĩa quán đỉnh Đức Phật A Di Đà | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Ý nghĩa quán đỉnh Đức Phật A Di Đà

Điều cốt yếu để thành tựu pháp tu niệm Phật là trưởng dưỡng được ba phẩm chất Tín, Nguyện, Hạnh. Trong giáo lý Đại thừa – Kim Cương thừa, Đức Phật A Di Đà (Amitabha) có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Ngài an trụ trong cõi tịnh độ ở phương Tây (nêu biểu trí tuệ nội chứng) và an tọa trên bảo tòa Khổng Tước vương (nêu biểu sự giác tỉnh cùng khả năng chuyển hoá phiền não). Sắc thân Ngài màu đỏ (nêu biểu lòng Đại bi, tướng thanh tịnh của hỏa đại), tay Ngài kết ấn đại định (nêu biểu 6 đại vô ngại). A Di Đà là nghĩa chuyển Pháp luân thuyết pháp của Trí  tuệ Diệu Quan Sát lợi ích các loại căn cơ chúng sinh. Tu trì chân ngôn Phật A Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị bài giảng pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại chùa Hoàng Long vào tháng 10 năm 2015.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5932709
Số người trực tuyến: