bảo vệ động vật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

bảo vệ động vật

Được viết: 04-25-2016
Cẩm nang ăn chay   Mặc dù phần lớn chúng ta không tích cực ủng hộ việc sát hại thú vật, nhưng vì đã thành thói quen, đồng thời được xã hội chấp thuận, nên chúng ta thường hay ăn thịt mà không hề biết đến những gì xảy đến cho những con vật mà chúng ta ăn. Tại sao con người chúng ta có thể nuôi những con vật đáng thương theo một chu trình công...