Cúng dàng biển cam lồ Ganachakra ngày đầu năm mới | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cúng dàng biển cam lồ Ganachakra ngày đầu năm mới

Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra có nghĩa là “sự vân tập”. Chúng ta cùng nhau vân tập để cúng dàng lên chư Phật, Bồ tát mười phương, Tam Bảo, Tam Căn Bản cùng nhau thực hành Phật pháp, cùng hướng tâm tới một đích đến sẽ mang lại cho chúng ta niềm cảm hứng ngập tràn. Điều này lợi lạc hơn rất nhiều so với việc bạn thực hành cúng dàng ở nhà một mình. Đó chính là ý nghĩa cúng dàng biển cam lồ Ganachakra của truyền thống Phật giáo vùng Himalaya.

Chúng ta có thể so sánh Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra với công dụng của một sợi rơm. Bạn không thể quét sạch nhà với chỉ một sợi rơm. Nhưng nếu nhiều sợi rơm kết lại thành chổi, bạn có thể làm sạch cả một sảnh đường lớn mà chẳng mất mấy chút thời gian. Tất nhiên chúng ta chưa đạt đến năng lực của các bậc Thầy giác ngộ như Đại thành tựu giả Milarepa nên bản thân một mình mỗi người chưa thể có đủ công đức và trí tuệ để đạt được kết quả to lớn.

Bởi vậy nếu bạn có thể cùng nhau vân tập, cùng nỗ lực trưởng dưỡng tâm thì năng lượng tâm cộng hưởng của 100 người tại cùng một thời điểm thật không thể nghĩ bàn.
Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra trong truyền thống Phật giáo vùng Himalaya là phương tiện giúp tịnh hóa nghiệp chướng và chứng đạt giác ngộ vô cùng thâm sâu và thù thắng. Khi bạn trì tụng bài cầu nguyện, bạn sẽ thấy có rất nhiều chủ thể trong pháp thực hành này. Chẳng hạn khi bạn cúng dàng lên Kim Cương Thượng sư, Ngài chính là tổng nhiếp của mười phương ba đời chư Phật, của giáo pháp toàn bộ con đường giác ngộ. Trong một số trường hợp, có thể qua thực hành thiền định hàng ngày, bạn không thấy có sự tiến bộ, chuyển hóa rõ rệt. Nhưng trong Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra, nương năng lực cộng hưởng của cả đàn Pháp, bạn có thể đạt được một vài cấp độ chứng ngộ nhất định ngay tức khắc. Nhiều người đã thành tựu giác ngộ thông qua khóa lễ thực hành đơn giản như vậy.

Thường thì chúng ta bắt ép bản thân phải đạt được một điều gì đó trong cuộc sống, nhưng điều đó đã không xảy ra bởi vì chúng ta đã không tạo khoảng không gian thích hợp cho nó. Bằng cách cùng nhau vân tập để thực hành cúng dàng Ganachakra, bạn sẽ sẵn sàng cởi bỏ những bó buộc, và nhậm vận tự nhiên không còn giới hạn để trí tuệ Bản Lai tự hiển lộ, giống như lực hút của một thỏi nam châm. Đó là sự thật!

Điều quan trọng là bạn cần tìm được một môi trường phù hợp để thực hành tâm linh. Bạn có thể đã thực hành hàng trăm lần pháp cúng dàng mà vẫn chưa thấy có kết quả gì. Nhưng chỉ trong một Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra, bạn đã đạt đến đúng đích. Bởi vậy, để trưởng dưỡng thực hành tâm linh, chúng ta rất cần môi trường và hoàn cảnh phù hợp.

Một thuật ngữ cơ bản mang tính triết lý trong đạo Phật là “Nghiệp”: “Thực hành thiện nghiệp sẽ mang lại cho bạn phúc báo”. Để có được kết quả mà bạn mong cầu, bạn cần phải tạo ra cho mình điều kiện, hoàn cảnh phù hợp. Nếu bạn muốn xây một ngôi nhà với vườn cây xanh mát và đầy hoa trái, bạn cần phải có biện pháp để bảo vệ chúng khỏi những cơn mưa đá khắc nghiệt. Việc bảo vệ và trưởng dưỡng tâm còn non yếu cũng tương tự như vậy. Bạn cần phải tạo ra một môi trường thích hợp để bảo hộ và trưởng dưỡng phẩm chất tích cực của tâm. Khi cùng vân tập thực hành Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra, chúng ta cùng tạo ra một cộng lực và truyền cho nhau những năng lượng tốt lành, đó cũng chính là một cách bảo hộ tâm.

Truyền thống Phật giáo Đại thừa – Kim Cương thừa thường thức tỉnh chúng ta phải biết tri ân chúng sinh vạn loài. Lấy ví dụ về một tách trà. Bạn thử nghĩ xem có biết bao người đã đổ mồ hôi, công sức để bạn có được một tách trà ngày hôm nay: người chăm bón, người hái, người phân loại lá trà già lá trà non, người đóng gói, người vận chuyển, trông kho, hãm trà, v.v…. Thực hành Phật pháp giúp chúng ta suy niệm rằng dù trực tiếp hay gián tiếp, mỗi chúng sinh đều có những đóng góp, trợ duyên để hôm nay bản thân mình có được một tách trà. Và không chỉ có một tách trà, tất cả hạnh phúc, từ những niềm vui thế gian nhỏ nhiệm nhất cho đến niềm an lạc giác ngộ và giải thoát đều đến từ mối liên hệ nương tựa lẫn nhau trong vũ trụ.

Bởi vậy, để đạt được giác ngộ, chúng ta cần tạo cho mình một điều kiện, hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta cùng vân tập, cùng thực hành, hướng tâm mình tới cùng một đích đến. Năng lực cộng hưởng của pháp thực hành cộng đồng sẽ giúp mang lại những hiểu biết đúng đắn cho mỗi người. Thế giới của chúng ta là một cộng đồng mang tính quốc tế, mỗi một cá nhân phát triển theo cách riêng. Cho dù có sự khác biệt, tâm chúng ta cần đạt đến một đích chung mà nơi đó, chúng ta có thể cùng chia sẻ, giao lưu, thấu hiểu và thông cảm với nhau. Cha mẹ có thể không nói chuyện được với con cái nhưng những người đến từ nền văn hóa, quốc gia khác nhau lại có thể giao tiếp với nhau không phải qua ngôn ngữ lời nói mà bằng tâm truyền tâm, từ trái tim đến trái tim.

Như vậy, một ý nghĩa khác của Đại lễ cúng dàng biển cam lồ Ganachakra chính là “một đại tiệc”, ở đó chúng ta cùng nhau chia sẻ trí tuệ vốn sẵn đủ trong mỗi người và sự gia trì vĩ đại đầy khắp pháp giới.

Hãy chào đón năm mới 2018 với pháp thực hành cúng dàng biển cam lồ Ganachakra lên Đức Kim Cương Thượng Sư, chư Phật mười phương, Hộ Pháp, Không Hành Mẫu, Tam Bảo, Tam Căn Bản… để tích lũy công đức, một năm no đủ, an lạc sẽ đến với bạn, nguyện cầu thế giới hòa bình, muôn dân an lạc, tất cả chúng sinh vượt thoát luân hồi, tiến lên bờ giải thoát!

(Nguồn: http://www.buddhasvillage.com)
 

NGHI QUỸ CÚNG DÀNG BIỂN CAM LỒ GANACHAKRA
 

OM/ CHHOENAM MIMIG TONGPE NGANG/

OM Tất cả pháp giới tan vào không tính

 

AH/ THOEKAR TrELWA RANGLA TEN/

Từ tính không xuất hiện chữ AH chuyển thành bát sọ pháp khí trắng

 

HUNG/ SHANGA YESHE DUTSI NGA/

HUNG Bát trà đầy năm tịnh nhục và năm cam lồ của Trí tuệ bản lai

 

SHRI/ TSHOGCHHOD DUSTI GYATSHOR GYUR/

Phẩm vật cúng dàng biến thành nước cam lồ

 

OM AH HUNG

 

KARGYUD LAMA THAMCHED LA/

Hướng về Chư Thượng sư Truyền thừa áo vải

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

YIDAM KYILKHOR LHATSHOG LA/

Hướng về hải hội Chư Bản Tôn

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

NESUM PAWO KHADrO LA/

Hướng về Daka, Dakini của ba thứ lớp Tantra

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

CHHOEKYONG MAGON CHAMDrEL LA/

Hướng về Chư Hộ PHáp và Minh Phi

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

KADOD DAMCHEN GYETSHO LA/

Những bậc phát thệ nguyện Tam muội da

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

CHHOEDAG NEDAG THAMCHED LA/

Chư Kim Cương Hộ Pháp cùng các Minh Thần

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

CHHEDDANG CHAMDREL THAMCHED LA/

Hướng về tất cả chư Huynh đệ Kim Cương

 

TSHOGCHHOD DUTSI GYATSHOR BUL/

Con xin cúng dàng biển cam lồ Ganachakra

 

KANGNGO KELPEI THUGTAM KANG/

Nguyện đem công đức cúng dàng này

Viên mãn mọi tâm nguyện Chư Bản Tôn!

Nguyện trong vô số kiếp tương lai

Hết thảy tâm nguyện các Ngài đều viên mãn!

 

NYAMCHHAG THAMCHED KONGGYUR CHIG/

Nguyện những giới phẩm con đã hủy phạm

Được phục hồi thanh tịnh

 

DIGDIB THAMCHED DAGGYURCHIG/

Nguyện tất cả những lỗi lầm và bất thiện đều được tịnh hóa

 

DrEBU KUSUM THOBGYUR CHIG/

Nguyện con sớm chứng Tam Thân

 

KANGGYUR WANGDANG NGOEDRUB TSOL/

Xin các Ngài chứng tri hoan hỷ

Xin ban cho con quán đỉnh và thành tựu

 

GANA TSAKAR PUDZA KHA HI/

(3 – 10 lần)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429504
Số người trực tuyến: