Tin tức Nổi bật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức Nổi bật

Được viết: 12-08-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Sengey Tsewa lần thứ 8 diễn ra vào ngày 07/12/2023.
Được viết: 12-04-2023
[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 8 Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần 8 được tổ chức vào thứ Ba ngày 07/12/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một pháp tu rất quý giá, bảo tồn của các Truyền thừa thực hành...
Được viết: 11-30-2023
CÔNG CHA - NGHĨA MẸ - ƠN THẦY  Thầy là vầng dương toả sáng sưởi ấm muôn nơi Thầy là hương sen thơm dịu ngát không gian Câu kinh tiếng pháp Thầy dành cho con Cho con khai sáng, phát Bồ Đề tâm Thầy kính yêu, Thầy muôn đời…  "Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng"... Nói đến ơn thầy, có ơn thầy ở thế gian và ơn thầy ở xuất thế gian, tức bậc thầy...
Được viết: 11-30-2023
Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng. Biển khổ thả thuyền vớt chúng sinh… Đức Hoàng Tài Bảo Thiên là được xem một hóa thân của Bố Tát Quán Thế Âm. Thực hành khóa chuyên thu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên giúp chúng ta đồng thanh tương ứng, dễ dàng đón nhận được năng lực gia trì từ chư Phật, Bồ tát.  Trong Kinh Phật dạy, thực hành trì tụng...
Được viết: 11-30-2023
Ngày 19/11/2023, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã diễn ra khóa tu Tam bộ nhất bái lần thứ 3, năm 2023. Khóa tu lần này mang một ý nghĩa đặc biệt, các Phật tử tu tập, tích lũy công đức, cúng dường tri ân Kim Cương Thượng Sư, các bậc Thầy nhân ngày nhà giáo 20/11. Ngay từ sáng sớm gần 100 Phật tử đã vân tập về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên...
Được viết: 11-29-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên diễn ra vào ngày 27/11/2023.
Được viết: 11-29-2023
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN RẰM THÁNG 10 Theo Kinh điển, ngày Rằm là thời gian vũ trụ và năng lượng rất thuận lợi với hành giả trong việc tu tập thiền định. Ngày rằm cũng là ngày năng lượng cao nhất của tháng, cho nên nếu chúng ta làm thiện pháp, hướng đến trí tuệ, từ bi thì nhất định sẽ được ân hưởng. Khóa tu QUAN ÂM -...
Được viết: 11-27-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Dược Sư Lần Thứ 17 diễn ra vào ngày 20/11/2023.
Được viết: 11-27-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Dược Sư Lần Thứ 17 diễn ra vào ngày 20/11/2023.
Được viết: 11-11-2023
[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ CẦU AN LẦN THỨ 17  - NGÀY 20/11/2023 "Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư" là khóa chuyên tu quan trọng, giúp tịnh hóa nghiệp chướng, chữa lành thân tâm và viên mãn các tâm nguyện.  Khóa tu được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm ngày mùng 8 (ngày vía Phật Dược Sư) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Thời gian: ngày 20/11...

Trang