Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Chủng tử tự: MUM
Chân ngôn: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOAHA

 
Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật  lịch sử. Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2.500 năm về trước. Đức Phật Thích Ca ngồi kết già  trên nguyệt luân, hoa sen. Thân ngài sắc vàng kim đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn Xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất), tay trái để trong lòng trong tư thế ấn Thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của Thân Khẩu Ý đức Phật.
MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.
MAHA MUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.
SOAHA: đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429468
Số người trực tuyến: