Pháp âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp âm

Được viết: 05-02-2016
[Audio] Oai Nghi Cảnh Sách yếu giải (Việt dịch: HT. Thích Minh Thành)
Được viết: 05-02-2016
[Audio] Lương Hoàng Sám Pháp (Việt dịch: HT. Thích Viên Giác)
Được viết: 05-01-2016
[Audio] Liên Trì Cảnh Sách (Việt dịch: HT. Thích Quảng Ánh)
Được viết: 04-29-2016
Cách giữ năm giới thanh tịnh (Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh thuyết giảng)
Được viết: 04-29-2016
Giới luật - Công hạnh Phật (Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh thuyết giảng)
Được viết: 04-28-2016
Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh giảng về phương pháp đúng đắn để cầu an
Được viết: 04-28-2016
Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh giảng về Pháp tu đầu năm mới
Được viết: 04-19-2016
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Dịch giảng: ĐĐ Thích Trí Huệ Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu do Luật sư Độc Thể (1601-1679) hiệu là Luật sư Kiến Nguyệt, chuyên hoằng truyền giới luật ở núi Bảo Hoa, tuyển soạn. Tác phẩm này là tuyển tập các bài thiền kệ về luật nghi hàng ngày cho người xuất gia. Các bài thiền kệ trong Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu này được tuyển...

Trang