Pháp âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp âm

Được viết: 04-16-2016
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm lược giải Việt dịch: HT. Thích Trí Quảng (Nguồn: NXB Thành phố HCM)
Được viết: 04-16-2016
Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Việt dịch: Thích Huệ Đăng Sư cô Viên Lạc (Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện Việt nghĩa: HT. Thích Trí Tịnh HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 04-16-2016
PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Hán dịch: Cưu-Ma-la-Thập Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh HT. Thích Nhật Quang tụng (Nguồn: http://www.thuvienhoasen.org)
Được viết: 04-16-2016
"Kinh Dược sư" Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận ĐĐ. Thích Tâm Thuận tụng (Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)  
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: Nghi thức công phu khuya ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-15-2016
Kinh Vô Lượng Thọ Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-15-2016
Kinh A Di Đà ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh nhân quả ba đời - HT. Thích Thiền Tâm
Được viết: 04-13-2016
Kinh Địa Tạng Bổn nguyện Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh (Quyển thượng)

Trang