Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 05-25-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên ngày Tam hợp tháng Vesak diễn ra trong ngày 22/05/2024.
Được viết: 05-19-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN NGÀY TAM HỢP Ngày 22/05/2024 --- Khóa tu QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN ngày 15 tháng 4 Â.L (tức 22/05 DL) vô cùng đặc biệt vì nhằm đúng ngày TAM HỢP, là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Đây là thời điểm có năng lượng hội tụ mạnh mẽ nhờ các phẩm chất giác ngộ, công đức...
Được viết: 05-19-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những Hình ảnh đẹp về Pháp Hội Dược Sư Phật Đản diễn ra trong ngày 15/05/2024 vừa qua.
Được viết: 05-18-2024
Tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Đại lễ Phật đản mùa Vesak 2024 đã diễn ra trang nghiêm với chuỗi hoạt động tâm linh - văn hóa rất đặc sắc thu hút đông đảo Phật tử tham dự. Điểm nhấn của sự kiện là Lễ cung rước Phật đản sinh vi nhiễu Bảo tháp và Lễ tắm Phật được thực hiện trong lòng ngôi Bảo tháp trang nghiêm rực rỡ sắc cờ hoa và các biểu...
Được viết: 05-18-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp Đại lễ Phật đản 2024.
Được viết: 05-18-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản 2024.
Được viết: 05-04-2024
Thông Bạch: Chuỗi Sự Kiện Mừng Phật Đản Tại Đại Bảo Tháp Theo lịch Kim Cương Thừa, tháng Phật Đản là thời gian Đại cát tường, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, chứng đắc giác ngộ, xả ly đời sống thế gian và cũng là tháng Ngài thể nhập Đại Niết bàn. Trong tháng Phật Đản này, mọi thiện nghiệp thực hiện đều tăng trưởng hàng triệu lần. Vì thế...
Được viết: 04-30-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về chương trình vi nhiễu 108 vòng Đại Bảo Tháp - với chủ đề “Vi nhiễu Phật Tháp - Thành tựu tâm nguyện” diễn ra từ ngày 27/04/2024 đến hết ngày 01/05/2024  
Được viết: 04-30-2024
CHƯƠNG TRÌNH VI NHIỄU 108 VÒNG ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN, DỊP NGHỈ LỄ 30/4-1/5 “Vi nhiễu Phật Tháp - Thành tựu tâm nguyện” Link đăng ký tham dự: https://phattruongtho.gkcorp.com.vn/VisitorRegister/register/MTQ0 Kính thưa Quý Phật tử, thiện tri thức gần xa, Trong Kinh Đức Phật dạy: Bất kỳ ai thực hành vi nhiễu Bảo Tháp dù chỉ một lần, ác...
Được viết: 04-23-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN (Thứ Ba, ngày 23/04/2024) Khóa tu QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN được tổ chức định kỳ vào ngày Rằm hàng tháng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Ngày Rằm là thời gian vũ trụ và năng lượng rất thuận lợi với hành giả trong việc tu tập thiền định. Ngày rằm cũng là ngày năng lượng cao nhất của tháng,...

Trang