Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 12-08-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Sengey Tsewa lần thứ 8 diễn ra vào ngày 07/12/2023.
Được viết: 12-04-2023
[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 8 Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần 8 được tổ chức vào thứ Ba ngày 07/12/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một pháp tu rất quý giá, bảo tồn của các Truyền thừa thực hành...
Được viết: 11-29-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên diễn ra vào ngày 27/11/2023.
Được viết: 11-29-2023
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN RẰM THÁNG 10 Theo Kinh điển, ngày Rằm là thời gian vũ trụ và năng lượng rất thuận lợi với hành giả trong việc tu tập thiền định. Ngày rằm cũng là ngày năng lượng cao nhất của tháng, cho nên nếu chúng ta làm thiện pháp, hướng đến trí tuệ, từ bi thì nhất định sẽ được ân hưởng. Khóa tu QUAN ÂM -...
Được viết: 11-27-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Dược Sư Lần Thứ 17 diễn ra vào ngày 20/11/2023.
Được viết: 11-27-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Dược Sư Lần Thứ 17 diễn ra vào ngày 20/11/2023.
Được viết: 11-11-2023
[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ CẦU AN LẦN THỨ 17  - NGÀY 20/11/2023 "Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư" là khóa chuyên tu quan trọng, giúp tịnh hóa nghiệp chướng, chữa lành thân tâm và viên mãn các tâm nguyện.  Khóa tu được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm ngày mùng 8 (ngày vía Phật Dược Sư) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Thời gian: ngày 20/11...
Được viết: 11-11-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Sengey Tsewa Lần Thứ 7 diễn ra vào ngày 07/11/2023.
Được viết: 11-11-2023
NHỮNG VÒNG TRÒN CÔNG ĐỨC ĐƯỢC VẼ LÊN BẰNG TÂM CHÍ THÀNH Trong khóa tu Tam bộ nhất bái lần 2, tháng 10/2023, những vòng tròn công đức đã được vẽ lên trên đường vi nhiễu Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên bằng tâm chí thành của các Phật tử tham dự chương trình. Ngày 29/10/2023 là một ngày đặc biệt, đó là ngày rằm tháng 9 và là ngày có nguyệt thực. Cơn...
Được viết: 11-03-2023
[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 7 Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần 7 được tổ chức vào thứ Ba ngày 07/11/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một pháp tu rất quý giá, bảo tồn của các Truyền thừa thực hành...

Trang