quả báo ăn mặn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

quả báo ăn mặn

Được viết: 07-03-2016
Lợi ích của việc ăn chay Lợi ích từ việc ăn chay thực sự rất lớn? Vậy lợi ích đó là gì? Khi mà những người nổi tiếng và danh nhân, họ cũng xem việc ăn chay là một việc rất quan trọng trong cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như môi trường. Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn...
Được viết: 05-09-2016
Công đức ăn chay   Một số người có duyên lành trải qua kinh nghiệm cận tử, sau khi thoát nạn thì thay đổi hoàn toàn từ nhận thức, quan niệm sống đến hành xử theo hướng thiện lành. Thế giới mà họ chiêu cảm được bằng kinh nghiệm cận tử đã đánh thức lương tri, phát tâm phục thiện và tin tưởng sâu sắc vào nhân quả thiện ác. Lúc bấy giờ, cảnh giới đan...
Được viết: 04-25-2016
Cẩm nang ăn chay   Mặc dù phần lớn chúng ta không tích cực ủng hộ việc sát hại thú vật, nhưng vì đã thành thói quen, đồng thời được xã hội chấp thuận, nên chúng ta thường hay ăn thịt mà không hề biết đến những gì xảy đến cho những con vật mà chúng ta ăn. Tại sao con người chúng ta có thể nuôi những con vật đáng thương theo một chu trình công...