[Tập 1] Khám Phá Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên: Trải nghiệm Nhiễu Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

[Tập 1] Khám Phá Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên: Trải nghiệm Nhiễu Tháp

[Tập 1] Khám Phá Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên: Trải nghiệm Nhiễu Tháp 

Bao quanh Đại Bảo Tháp là 5 vòng tròn, các đường vi nhiễu, với 5 màu - vàng, trắng, đỏ, xanh lục, xanh dương - từ trong ra ngoài, nêu biểu cho các đại (địa, thuỷ, hoả, phong và không đại) hoàn hảo. Ngoài cùng gọi là “vòng lửa trí tuệ”. Đại Bảo Tháp là cảnh giới Mandala thanh tịnh của chư Phật. 

Bằng cách vi nhiễu Bảo tháp, hành giả sẽ nhận được ân phúc gia trì, sự bảo hộ, sức mạnh và cát tường thù thắng. Đồng thời, đi nhiễu tháp cũng là phương pháp đẩy lùi vô minh, giữ gìn và nhanh chóng trưởng dưỡng tâm linh, nhận được sáu trí tuệ thông suốt. Cuối cùng, hành giả cũng có thể chứng đắc quả vị A la hán và đến rốt ráo, đạt được thân kim sắc của Đức Phật với nhiều hảo tướng và tùy hình hảo.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930203
Số người trực tuyến: