Tụng niệm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng niệm

Được viết: 07-08-2016
Tâm Kinh Bát Nhã HT. Thích Trí Thoát Tụng
Được viết: 07-08-2016
Ba Mươi Bảy Phẩm Bồ Tát Hạnh   Đỉnh lễ Quan Âm Đại Bi Chủ Tuy thấy vạn pháp vô lai khứ Duy chỉ một lòng lợi chúng sinh Trước Đức Bản tôn Quán Thế Âm Con đem ba nghiệp cung kính lễ Bậc chính đẳng giác, nguồn an lạc Từ tu chính pháp mà hiện thân Tu pháp luôn nương nhờ trí tuệ Con xin tuyên thuyết Hạnh Bồ đề. *** Phẩm thứ 1   Đời nay may...
Được viết: 05-28-2016
Các bài sám về cha mẹ   Phật dạy rất nhiều cách báo hiếu, nhưng tựu trung thì có hai cách chính, là hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian.  Hiếu thế gian là cách thường tình ai cũng có thể làm được, đó là cung cấp cho cha mẹ cơm áo, thuốc thang, vật dụng, chăm sóc, thăm viếng, hầu cận… nhưng hơn hết là sự ân cần, thương yêu, kính trọng mẹ cha...
Được viết: 05-02-2016
[Audio] Oai Nghi Cảnh Sách yếu giải (Việt dịch: HT. Thích Minh Thành)
Được viết: 05-02-2016
[Audio] Lương Hoàng Sám Pháp (Việt dịch: HT. Thích Viên Giác)
Được viết: 05-01-2016
[Audio] Liên Trì Cảnh Sách (Việt dịch: HT. Thích Quảng Ánh)
Được viết: 04-19-2016
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Dịch giảng: ĐĐ Thích Trí Huệ Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu do Luật sư Độc Thể (1601-1679) hiệu là Luật sư Kiến Nguyệt, chuyên hoằng truyền giới luật ở núi Bảo Hoa, tuyển soạn. Tác phẩm này là tuyển tập các bài thiền kệ về luật nghi hàng ngày cho người xuất gia. Các bài thiền kệ trong Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu này được tuyển...
Được viết: 04-16-2016
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm lược giải Việt dịch: HT. Thích Trí Quảng (Nguồn: NXB Thành phố HCM)

Trang