Tụng niệm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng niệm

Được viết: 09-13-2022
Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn nghĩa là cánh cửa phổ biến, cánh cửa rộng mở cho mọi loài đi vào. Nhưng thâm nghĩa của Phổ Môn là tất cả mọi người trong thế gian này ai ai cũng đều có Đức Phật Quan Thế Âm ở trong tâm của họ. Vì thế nếu biết lắng nghe tiếng âm thanh huyền diệu đó thì ai ai cũng đều có cả. Quan là xem xét, Thế Âm là âm thanh...
Được viết: 06-28-2020
CẦU NGUYỆN ĐỨC PHẬT QUAN ÂM ĐỘ MẪU TARA Chí thành đỉnh lễ nguyện cầu Tara tôn quý nhiệm mầu Thế tôn Xin cùng Thánh chúng đoái thương Gia trì vô ngại nguyện con tựu thành   Nguyện Phật pháp trải cao xanh! Nguyện chư hành giả an lành hòa vui Nguyện mọi chướng ngại đẩy lui Thực hành tăng trưởng, Pháp thời hưng long   Nguyện cho nạn đói,...
Được viết: 04-20-2020
Kinh Dược Sư Việt dịch: HT. Thích Tuệ Nhuận Giọng tụng: Tỳ kheo ni Thích Bảo Tâm
Được viết: 04-14-2020
Lời cầu nguyện để tiêu trừ nỗi sợ về bệnh tật Nguyện bao tật bệnh não phiền Từ duyên, nghiệp chướng gây nên vô vàn Ốm đau, các đại khởi nên Quỷ thần hãm hại không yên hữu tình Nguyện chẳng bao giờ xuất sinh! Nguyện trên thế giới, chúng sinh yên lành!   Nguyện cho mọi bệnh hiểm nghèo Là nhân đau khổ mạng treo tử thần Sát na chia rẽ thân...
Được viết: 07-07-2017
Tuyển tập các bài kinh tụng hộ niệm vãng sinh Trích ấn phẩm "Bardo - Bí mật Nghệ thuật sinh tử" Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành.  
Được viết: 08-08-2016
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu HT. Thích Thông Lai tụng
Được viết: 07-30-2016
Kinh Phổ Môn HT. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 07-28-2016
KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN  Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Tịnh Xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ, 1990
Được viết: 07-26-2016
Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Minh Tuệ Sài Gòn 1991 - PL 2535
Được viết: 07-20-2016
Kinh Nhân quả ba đời HT. Thích Huệ Duyên tụng

Trang