Kệ cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kệ cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

CẦU NGUYỆN ĐỨC PHẬT QUAN ÂM ĐỘ MẪU TARA

Chí thành đỉnh lễ nguyện cầu

Tara tôn quý nhiệm mầu Thế tôn

Xin cùng Thánh chúng đoái thương

Gia trì vô ngại nguyện con tựu thành

 

Nguyện Phật pháp trải cao xanh!

Nguyện chư hành giả an lành hòa vui

Nguyện mọi chướng ngại đẩy lui

Thực hành tăng trưởng, Pháp thời hưng long

 

Nguyện cho nạn đói, chiến tranh

Ốm đau tật bệnh, gian truân tiêu trừ

Tâm linh tài bảo tăng dư

Phật quốc rộng mở khắp cho mọi vùng

Gần xa các nước hòa bình

Cúi xin Phật Mẫu Quan Âm Độ trì

Mười sáu sợ hãi viễn ly

Cho con thoát khỏi ác mơ quái điềm

Thoát nạn yểu từ lo phiền

Khổ đau ác đạo ba miền tránh xa

Cho con thoát mọi hiểm nguy

Lúc này, mãi mãi, từ giờ về sau

 

Tâm con thành kính nguyện cầu

Công đức tuổi thọ dài lâu tùy lòng

Tâm không vọng tưởng sáng trong

Năng lực, chứng ngộ gia tăng mỗi ngày

Từ bi, trí tuệ hiện bày

Tự tâm giác ngộ con đây tựu thành

Mục đích con được viên dung

Trụ trong chính đạo quyết không sai đường

 

Xin luôn che chở chúng con

Như người Từ Mẫu đoái thương con mình

Cùng Ngài nguyện bất khả phân

Đến khi Tối thượng, thuyền từ độ sinh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5627184
Số người trực tuyến: